بازداشت یک روحانی بحرینی دیگر توسط رژیم آل خلیفه

شیخ "حمزه الدیری" پس از تائید حکم یک سال زندان در دادگاه تجدیدنظر بحرین توسط عوامل رژیم آل خلیفه بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم آل خلیفه یک روحانی بحرینی دیگر را بازداشت کرد.

شیخ "حمزه الدیری" پس از تائید حکم یک سال زندان در دادگاه تجدیدنظر بحرین توسط عوامل رژیم آل خلیفه بازداشت شد.

اتهام این روحانی بحرینی، همبستگی با شیخ عیسی قاسم بود.

رژیم آل خلیفه خردادماه امسال با حمله به منزل شیخ عیسی قاسم در منطقه الدراز، 6 نفر را شهید و صدها نفر را بازداشت کرد.

شیخ عیسی قاسم اکنون در منزلش در منطقه الدراز در اقامت اجباری قرار دارد. تابعیت بحرینی او سال گذشته توسط رژیم آل خلیفه لغو شد.

...............
پایان پیام/ 268