آخرین مطالب
یکی از آرزوهای من کشتن شیعیان در مسجد بود!
ماجرای خواندنی مستبصر بنگلادشی؛

یکی از آرزوهای من کشتن شیعیان در مسجد بود!

مستبصر بنگلادشی گفت: در طول روز جایی کمین می کردیم تا شیعه ای از مسجد بیرون بیاید و ما با نیت قربةً الی الله با سنگی بر سر آن شیعه می کوبیدیم و بر این باور بودیم به ثواب می...