آخرین مطالب
تدریس زبان فارسی در ۵ دانشگاه تونس/ کتابی از مقام معظم رهبری که بازتاب وسیعی در تونس داشت
وابسته فرهنگی ايران در تونس مطرح کرد؛

تدریس زبان فارسی در ۵ دانشگاه تونس/ کتابی از مقام معظم رهبری که بازتاب وسیعی در تونس داشت

وابسته فرهنگی ايران در تونس گفت: چاپ ۵ عنوان کتاب در موضوعات «جایگاه زن از دیدگاه اسلام»، «اعیاد ایرانیان»، «تمدن و فرهنگ ایران» و «نظرات مقام معظم رهبری درباره فرهنگ»...