• پادکست مهم ترین اخبار ابنا 31 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 را به مدت 4 دقیقه و 4 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 30 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 را به مدت 5 دقیقه و 34 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 29 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز شنبه 29 اردیبهشت 1397 را به مدت 4 دقیقه و 45 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 28 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز جمعه 28 اردیبهشت 1397 را به مدت 6دقیقه بشنوید:

  ادامه ...
 • ظریف: اقدام ترامپ، باعث کشتار فلسطینیان از روی خونسردی بود/ تک تیرانداز‌ها از پشت سر به کودکان شلیک می‌کردند

  در نشست فوق العاده وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول، عدم وحدت کشورهای اسلامی راباعث جسارت بخشیدن بیشتر به دشمن صهیونیستی برشمرد.

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 27 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز پنج شنبه 27 اردیبهشت 1397 را به مدت 5 دقیقه و 49 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 26 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 را به مدت 5 دقیقه و 44 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 25 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 را به مدت 6 دقیقه و 48 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 24 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 را به مدت 4 دقیقه و 44 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 23 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 را به مدت 6 دقیقه و 13 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکَست مهم ترین اخبار ابنا ــ 22 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز شنبه 22 اردیبهشت 1397 را به مدت 5 دقیقه و 58 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا ــ 21 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز جمعه 21 اردیبهشت 1397 را به مدت 4 دقیقه و 51 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا ــ 20 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397 را به مدت 5 دقیقه و 51 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • خدمتی جدید از ابنا ؛

  پادکست مهم ترین اخبار ابنا ــ 19 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سال جدید، خدمتی نو را به بازدیدکنندگان خود ارائه می کند. «پادکست مهم ترین اخبار» فعالیت جدیدی است که به مخاطبان این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 را به مدت 8 دقیقه و 37 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 18 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 را به مدت 10 دقیقه و 29 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 17 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 را به مدت 9 دقیقه و 12 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 16 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 را به مدت 11 دقیقه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 15 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز شنبه 15 اردیبهشت 1397 را به مدت 7 دقیقه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 14 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز جمعه 14 اردیبهشت 1397 را به مدت 9 دقیقه و 6 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • با حضور عضو شورای عالی مجمع؛

  گزارش تصویری/ اجلاس مشورتی علماء و فرهیختگان مسلمان برای اعتدال

  ه گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ابنا ـ اجلاس عالی مشورتی علماء و فرهیختگان مسلمان برای میانه روی اسلامی (نام عربی: اللقاء التشاوري العالي للعلماء والمثقفین المسلمین في العالم عن وسطیة الاسلام) در شهر «باگار» اندونزی برگزار شد. این همایش بین المللی با حضور دهها نفر از علمای بزرگ جهان اسلام ــ از جمله آیت الله «محمدعلی تسخیری» عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، دکتر «احمد الطیب» شیخ الازهر، «عبدالله بن بییا» رئیس انجمن ارتقاء صلح جامعه مسلمانان و رئیس اتحادیه بین المللی علماء و خانم دکتر «معصومه ابتکار» معاون رییس جمهوری اسلامی ایران ــ از یازدهم تا سیزدهم اردیبهشت 1397 (اول تا سوم می 2018) برپا گردید. هدف از این اجلاس سه روزه، بحث و بررسی پیرامون موضوع «اعتدال» در جهان اسلام بود. شرکت کنندگان در این همایش بزرگ بر اهمیت ترویج اعتدال و میانه روی در اسلام تاکید کرده و از علماء و تاثیرگذاران مسلمان خواستند که در ترویج و تبیین اعتدال دینی بکوشند و بر مشترکات بین مذاهب پافشاری نمایند.

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 13 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز پنج شنبه 13 اردیبهشت 1397 را به مدت 8 دقیقه و 28 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 12 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 را به مدت 7 دقیقه و 34 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 11 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 را به مدت 8 دقیقه و 38 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 10 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 را به مدت 4 دقیقه و 4 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
 • پادکست مهم ترین اخبار ابنا 9 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ارائه سرویس «پادکست مهم ترین اخبار» به مخاطبان خود این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 را به مدت 6 دقیقه بشنوید:

  ادامه ...
 • خدمتی جدید از ابنا ؛

  پادکست مهم ترین اخبار ابنا 8 اردیبهشت 1397

  خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در سال جدید، خدمتی نو را به بازدیدکنندگان خود ارائه می کند. «پادکست مهم ترین اخبار» فعالیت جدیدی است که به مخاطبان این امکان را می دهد که در دقایقی کوتاه، از مهمترین اخبار مرتبط با شیعیان جهان مطلع گردند. در زیر، پادکست اخبار امروز شنبه 8 اردیبهشت 1397 را به مدت 6 دقیقه و 26 ثانیه بشنوید:

  ادامه ...
چهلمین سال انقلاب اسلامی
ویدئو مستند
پادکست
پیام رهبر برای حج 1349
نامه دوم
نام رهبر به جوانان غربی
کشتار شیعیان نیجریه