حکم شرعی آغاز به استعمال دخانیات

آیت الله شیخ بشیر نجفی به سوالی درباره استعمال دخانیات پاسخ دادند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی «شیخ بشیر نجفی» از مراجع تقلید نجف اشرف به سوالی درباره استعمال دخانیات پاسخ دادند.

در این سوال آمده است که حکم شرعی آغاز به استعمال دخانیات توسط جوانان چیست؟

پاسخ آیت الله نجفی بدین شرح است: در فتواهای سابق تأکید کردیم که اگر پزشک حاذق حکم کند که استعمال دخانیات مضر می باشد بر استعمال کننده واجب است که کاملا از دخانیات دوری کند.

اما اگر کسی عادت به استفاده از دخانیات نداشته باشد برای وی جایز نیست که خود را به استفاده از دخانیات عادت دهد و اگر عادت کرده و پزشک بر لزوم ترک این عادت تأکید کند باید به استعمال دخانیات پایان دهد.

...........

پایان پیام / 326