ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان؛

صوت/ تندخوانی (تحدیر) جزء اول قرآن کریم

خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا: ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن است. به همین مناسبت برای روز اول ماه مبارک رمضان، تندخوانی (تحدیر) جزء اول قرآن کریم، با صدای قاری «احمد دباغ» را برای شما روزه داران و مهمانان خدا درنظر گرفته ایم.