کاریکاتور/ معامله قرن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آمریکا و برخی کشورهای عربی به دنبال طرحی موسوم به معامله قرن درباره مسأله فلسطین هستند. این مسئله سوژه کاریکاتوریست عرب زبان شده است که کشورهایی که بدنبال این طرح هستند به دنبال طرح شومی می باشند که عواقب و مخاطرات نامطلوبی برای فلسطینی ها و مسلمانان خواهد داشت.