آمریکا دوباره رکورد کشته ها را شکست!

آمار جهانی مبتلایان و درگذشتگان ویروس کرونا در روز سه شنبه 26 فروردین 1399 (14 آوریل 2020) + جدول رکوردداران فوت

  • کد خبر : 768533
  • منبع : ابنا
خلاصه

ویروس Covid-19 تا کنون همه کشورهای جهان و حداقل 2,069,280 نفر را آلوده کرده و مجموعاً 133,362 نفر را کشته است. مجموع فوتی های دیروز سه شنبه 26 فروردین 1399 (14 آوریل 2020) بر مبنای آمار رسمی این کشورها حداقل 6,762 نفر می باشد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیوع ویروس جدید کرونا (Covid-19) در جهان تعداد زیادی از شهروندان بیش از سه چهارم کشورهای دنیا را درنوردیده و هزاران نفر را از پای در آورده است. در ایران نیز این بیماری منجر به جان باختن تعداد زیادی از مردم گردید و همچنان ادامه دارد.

آنچه در پی می آید آمار مبتلایان، درگذشتگان و مداواشدگان این ویروس بنا بر اطلاعات نهایی دیروز سه شنبه 26 فروردین 1399 در بیست و سه کشوری است که بیشتر از بقیه کشورهای جهان با این بیماری درگیر شده و بیش از 10هزار مبتلا دارند. (لازم به ذکر است که برخی کشورها نیز در این باره پنهان کاری و از انتشار آمار واقعی خودداری می کنند.)

از جمله تغییرات این فهرست نسبت به گذشته (مثلاً جدول روز 6 فروردین، روز 10 فروردین، روز 13 فروردین، روز 16 فروردین و روز 22 فروردین 1399) موارد زیر است:

- رکورد شکنی مجدد آمریکا و رسیدن کشته های یک شبانه روز به حداقل 2407 مورد؛
- صعود انگلستان به رده ششم و گرفتن جای چین (این در حالی است که گفته می شود انگلستان آمار کهنسالان فوت شده در خانه های سالمندان را در آمار افراد فوتی نمی آورد!)؛
- صعود کشورهای بلژیک و هلند به بالاتر از رده سوئیس؛
- پیوستن هندوستان، ایرلند، سوئد و پرو به کشورهای با ابتلاء بیشتر از 10هزار نفر.

آمار جهانی مبتلایان و درگذشتگان ویروس کورنا در روز سه شنبه 26 فروردین 1399 (14 آوریل 2020) بر اساس اطلاعات سایت worldometers.info به شرح زیر است:

1. آمریکا:
مجموع مبتلایان: 613,886 نفر - مبتلایان جدید: 26,945 - درگذشتگان امروز: 2,407 - مجموع فوتی ها: 26,047 - مجموع بهبودیافتگان: 38,820 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 1,855 - فوت در هر یک میلیون نفر: 79

2. اسپانیا:
مجموع مبتلایان: 174,060 نفر - مبتلایان جدید: 3,961 - درگذشتگان امروز: 499 - مجموع فوتی ها: 18,255 - مجموع بهبودیافتگان: 67,504 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 3,723 - فوت در هر یک میلیون نفر: 390

3. ایتالیا:
مجموع مبتلایان: 162,488 نفر - مبتلایان جدید: 2,972 - درگذشتگان امروز: 602 - مجموع فوتی ها: 21,067 - مجموع بهبودیافتگان: 37,130 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 2,687 - فوت در هر یک میلیون نفر: 348

4. فرانسه:
مجموع مبتلایان: 143,303 نفر - مبتلایان جدید: 6,524 - درگذشتگان امروز: 15,729 - مجموع فوتی ها: 15,729 - مجموع بهبودیافتگان: 28,805 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 2,195 - فوت در هر یک میلیون نفر: 241

5. آلمان:
مجموع مبتلایان: 132,210 نفر - مبتلایان جدید: 2,138 - درگذشتگان امروز: 301 - مجموع فوتی ها: 3,495 - مجموع بهبودیافتگان: 68,200 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 1,578 - فوت در هر یک میلیون نفر: 42

6. انگلستان:
مجموع مبتلایان: 93,873 نفر - مبتلایان جدید: 5,252 - درگذشتگان امروز: 778 - مجموع فوتی ها: 12,107 - مجموع بهبودیافتگان: نامشخص است - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 1,383 - فوت در هر یک میلیون نفر: 178

7. چین:
مجموع مبتلایان: 82,249 نفر - مبتلایان جدید: 89 - درگذشتگان امروز:  نامشخص است - مجموع فوتی ها: 3,341 - مجموع بهبودیافتگان: 77,738 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 57 - فوت در هر یک میلیون نفر: 2

8. ایـران:
مجموع مبتلایان: 74,877 نفر - مبتلایان جدید: 1,574 - درگذشتگان امروز: 98 - مجموع فوتی ها: 4,683 - مجموع بهبودیافتگان: 48,129 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 891 - فوت در هر یک میلیون نفر: 56

9. تـرکیه:
مجموع مبتلایان: 65,111 نفر - مبتلایان جدید: 4,062 - درگذشتگان امروز: 107
 - مجموع فوتی ها: 1,403 - مجموع بهبودیافتگان: 4,799 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 772 - فوت در هر یک میلیون نفر: 17

10. بلژیک:
مجموع مبتلایان: 31,119 نفر - مبتلایان جدید: 530 - درگذشتگان امروز: 254 - مجموع فوتی ها: 4,157 - مجموع بهبودیافتگان: 6
,868 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 2,685 - فوت در هر یک میلیون نفر: 359

11. هـلـنـد:
مجموع مبتلایان: 27,419 نفر - مبتلایان جدید: 868 - درگذشتگان امروز: 122
 - مجموع فوتی ها: 2,
945 - مجموع بهبودیافتگان: 250 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 1,600 - فوت در هر یک میلیون نفر: 172

12. کـانـادا:
مجموع مبتلایان: 27,063 نفر - مبتلایان جدید: 1,383 - درگذشتگان امروز: 123
 - مجموع فوتی ها: 903 - مجموع بهبودیافتگان: 8,235 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 717 - فوت در هر یک میلیون نفر: 24

13. سوئیس:
مجموع مبتلایان: 25,936 نفر - مبتلایان جدید: 248 - درگذشتگان امروز: 36 - مجموع فوتی ها: 1,174 - مجموع بهبودیافتگان: 13,700 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 2,997 - فوت در هر یک میلیون نفر: 136

14. بـرزیل:
مجموع مبتلایان: 25,262 نفر - مبتلایان جدید: 1,832 - درگذشتگان امروز: 204
 - مجموع فوتی ها: 1,532 - مجموع بهبودیافتگان: 14,026 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 119 - فوت در هر یک میلیون نفر: 7

15. روسیه:
مجموع مبتلایان: 21,102 نفر - مبتلایان جدید: 2,774 - درگذشتگان امروز: 22
 - مجموع فوتی ها: 170 - مجموع بهبودیافتگان: 1,694 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 145 - فوت در هر یک میلیون نفر: 1

16. پـرتغال:
مجموع مبتلایان: 17,448 نفر - مبتلایان جدید: 514 - درگذشتگان امروز: 32
 - مجموع فوتی ها: 567 - مجموع بهبودیافتگان: 347 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 1,711 - فوت در هر یک میلیون نفر: 56

17. اتـریش:
مجموع مبتلایان: 14,226 نفر - مبتلایان جدید: 187 - درگذشتگان امروز: 16
 - مجموع فوتی ها: 384 - مجموع بهبودیافتگان: 7,633 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 1,580 - فوت در هر یک میلیون نفر: 43

18. رژیم غاصب صهیونیستی:
مجموع مبتلایان: 12,046 نفر - مبتلایان جدید: 460 - درگذشتگان امروز: 7 - مجموع فوتی ها: 123 - مجموع بهبودیافتگان: 2,
195 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 1,392 - فوت در هر یک میلیون نفر: 14   

19. هندوستان:
مجموع مبتلایان: 11,487 نفر - مبتلایان جدید: 1,034 - درگذشتگان امروز: 35 - مجموع فوتی ها: 393 - مجموع بهبودیافتگان: 1,359 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 8 - فوت در هر یک میلیون نفر: 0.3  

19. ایـرلند:
مجموع مبتلایان: 11,479 نفر - مبتلایان جدید: 832 - درگذشتگان امروز: 41 - مجموع فوتی ها: 406 - مجموع بهبودیافتگان: 25 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 2,325 - فوت در هر یک میلیون نفر: 82  

20. سوئد:
مجموع مبتلایان: 11,445 نفر - مبتلایان جدید: 497 - درگذشتگان امروز: 114 - مجموع فوتی ها: 1,033 - مجموع بهبودیافتگان: 381 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 1,133 - فوت در هر یک میلیون نفر: 102 

21. کره جنوبی:
مجموع مبتلایان: 10,564 نفر - مبتلایان جدید: 27 - درگذشتگان امروز: 5 - مجموع فوتی ها: 222 - مجموع بهبودیافتگان: 7,534 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 206 - فوت در هر یک میلیون نفر: 4

22. پـرو:
مجموع مبتلایان: 10,303 نفر - مبتلایان جدید: 519 - درگذشتگان امروز: 14 - مجموع فوتی ها: 230 - مجموع بهبودیافتگان: 2,869 - ابتلا در هر یک میلیون نفر: 312 - فوت در هر یک میلیون نفر: 7

               

* رکورد فوت روزانه بین کشورهای جهان

1. آمریکا – سه شنبه 26 فروردین: 2,407 نفر فوت شده
2. آمریکا – جمعه 22 فروردین: 2,035 نفر فوت شده
3. آمریکا – سه شنبه 19 فروردین: 1,970 نفر فوت شده
4. آمریکا – چهارشنبه 20 فروردین: 1,940 نفر فوت شده
5. آمریکا – پنجشنبه 21 فروردین: 1,900 نفر فوت شده
6. آمریکا – شنبه 23 فروردین: 1,830 نفر فوت شده
7. آمریکا – دوشنبه 25 فروردین: 1,535 نفر فوت شده
8. آمریکا – یکشنبه 24 فروردین: 1,528 نفر فوت شده
9. فرانسه – سه شنبه 19 فروردین: 1,417 نفر فوت شده
10. فرانسه - پنجشنبه 14 فروردین: 1,355 نفر فوت شده
11. فرانسه – پنجشنبه 21 فروردین: 1,341 نفر فوت شده
12. آمریکا - شنبه 16 فروردین: 1,331 نفر فوت شده

   

بر مبنای اطلاعات جهانی، ویروس Covid-19  تا کنون همه کشورهای جهان و حداقل 2,069,280 نفر را آلوده کرده و مجموعاً 133,362 نفر را کشته است. مجموع فوتی های دیروز سه شنبه 26 فروردین 1399 (14 آوریل 2020) بر مبنای آمار رسمی این کشورها حداقل 6,762 نفر می باشد.      

..............................         

#کرونا_را_شکست_می‌دهیم
#نه_به_جنگ_روانی
#آری_به_مراقبت_و_پیشگیری

..............................

پایان پیام/ 101


مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با * علامت خورده اند

*

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License