میزان فطریه و کفاره روزه در سال ۱۳۹۶ بر مبنای نظر مراجع معظم تقلید

  • کد خبر : 721890
  • منبع : ابنا
آنچه در پی می‏ آید میزان فطریه و کفاره روزه بر اساس نظر مراجع معظم تقلید بر مبنای دو قوت غالب برنج یا گندم است.

به گزارش خبرگزاری اهل ‏بیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن به عید سعید فطر، مؤمنان به دنبال آن هستند که "زکات فطره" یا همان فطریه را که بر آنها واجب است پرداخت کنند.

آنچه در پی می‏ آید میزان فطریه و کفاره روزه بر اساس نظر مراجع معظم تقلید بر مبنای دو قوت غالب برنج یا گندم است:

* رهبر معظم انقلاب اسلامی

میزان فطریه و کفاره روزه ماه مبارک رمضان بر اساس فتوای آیت الله العظمی خامنه ای:

ـــ فطریه:

حداقل فطریه برای هر نفر 7000 تومان (پرداخت این حداقل مبلغ برای همه هموطنان کفایت می کند؛ اما افراد می توانند با توجه به برنجی که مصرف می کنند، سه کیلو از آن یا معادل قیمت آن را به عنوان فطریه بپردازند.)

ـــ کفاره:

ـ کفاره یک روز قضای روزه عذر: 2000 تومان؛

ـ کفاره یک روز قضای روزه عمد(اطعام 60 فقیر): 120000 تومان.

* آیت الله العظمی وحید خراسانی

میزان فطریه روزه ماه مبارک رمضان بر اساس فتوای آیت الله العظمی وحید خراسانی:

فطریه هر نفر یک صاع (تقریباً ۳کیلو گرم) گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج و مانند اینها می باشد، که باید به مستحق داده شود، و بنابر احتیاط واجب، این مقدار، از غذای معمول محل فرد باشد، و اگر پول یکی از اینها را هم به همان میزان بدهد، کافی است.

بنابراین به حساب گندم، به مبلغ ۶۰۰۰ تومان در ایران برای هر نفر تعیین شده است.

* آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

نظر آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، پیرامون میزان زکات فطره‌ و کفاره روزه به شرح ذیل است:

ـــ فطریه:

ـ مؤمنان مبلغ معادل یک صاع (۳ کیلوگرم) گندم یا برنج را به عنوان قوت غالب جهت زکات فطره بپردازند.

ـــ کفاره:

ـ کفاره روزه غیر عمدی، برای هر روز، یک مد (حدود ۷۵۰ گرم) طعام مثل گندم می باشد.

ـ کفاره عمدی، برای هر روز افطار عمدی، اطعام شصت مسکین؛ هر کدام یک مد (حدود ۷۵۰ گرم) طعام، مثل گندم پرداخت شود.

با توجه به اینکه قیمت گندم و برنج در شهرهای مختلف، متفاوت می باشد، لذا روزه داران عزیز می توانند معادل مقادیر فوق را بر طبق قیمت محل زندگی خود محاسبه نموده و پرداخت نمایند.

* آیت الله العظمی مکارم شیرازی

میزان فطریه و کفاره روزه ماه مبارک رمضان بر اساس فتوای آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

ـــ زکات فطره امسال برای هر نفر بر مبنای قوت غالب:

* گندم: مبلغ شش هزار تومان (6,000 تومان)
* برنج خارجی: مبلغ پانزده هزار تومان (15,000 تومان)
* برنج ایرانی: مبلغ سی هزار تومان (30,000 تومان)  

ـــ مبلغ کفاره عمد و غیر عمد:

* کفاره روزه غیر عمد (عذر): برای هر روز مبلغ دو هزار تومان (2,000 تومان)، که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود.
* کفاره روزه عمد برای هر روز: مبلغ یکصد و بیست هزار تومان (120,000 تومان).

* آیت الله العظمی سبحانی

میزان فطریه و کفاره روزه ماه مبارک رمضان بر اساس فتوای آیت الله العظمی سبحانی:

ـــ فطریه:

میزان زکات فطره امسال برای هر نفر بر مبنای قوت غالب گندم مبلغ شش هزار تومان (6,000 تومان) و بر اساس قوت غالب برنج خارجی، مبلغ پانزده هزار تومان (15,000 تومان) و برنج ایرانی، مبلغ سی هزار تومان (30,000 تومان) می باشد.

ـــ کفاره:

کفاره روزه غیر عمد (عذر) برای هر روز مبلغ دو هزار تومان (2,000 تومان) است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد برای هر روز مبلغ یکصد و بیست هزار تومان (120,000 تومان) است.

* آیت الله العظمی نوری همدانی

میزان فطریه و کفاره روزه ماه مبارک رمضان بر اساس فتوای آیت الله العظمی نوری همدانی:

ـــ فطریه:

پرداخت قیمت 3 کیلو از گندم که شش هزارتومان است کفایت می‌کند؛ چون قوت غالب قشری از انسان‌ها میزان است.

اما اگر کسی خود مایل به پرداخت قیمت برنج باشد هر نوع از برنج باشد کافی است.

ـــ کفاره:

کفاره تأخیر یا عذر برای هر روز 2.000 تومان و عمدی 120.000 تومان معین شود.

* آیت الله العظمی جوادی آملی

میزان فطریه روزه ماه مبارک رمضان بر اساس فتوای آیت الله العظمی جوادی آملی:

ـــ فطریه:

1. مقدار فطریه سه كیلو گندم، برنج، خرما و مانند آن یا پول آن كه در هر مكانی قیمت خاص خود را دارد.
2. فطریه كسی كه اول مغرب شب عید(نه غروب) نان خور كسی محسوب شود بر او واجب است. صرف نان او را در شب عید بخورد كافی نیست بلكه باید نانخور او حساب شود. بنابراین مهمانی كه فقط افطار كسی را می‌خورد و نانخور او محسوب نمی‌شود فطریه او بر میزبان واجب نمی‌شود.
3. كسی كه پول فطریه را تا ظهر روز عید فطر ندارد قرض كردن بر او واجب نیست هر چند اگر قرض كند و اداء نماید صحیح است. البته اگر قرضی نكرده باشد، بعد از دریافت حقوق باید فطریه را بپردازد.

* آیت الله العظمی علوی گرگانی

فتوای آیت الله العظمی علوی گرگانی:

ـــ فطریه:

بر مبنای قوت غالب گندم مبلغ 6 هزار تومان و بر اساس قوت غالب برنج خارجی، مبلغ پانزده هزار تومان و برنج ایرانی، مبلغ سی هزار تومان اعلام‌ شده است.

ـــ کفاره:

کفاره روزه غیرعمد (عذر) برای هر روز مبلغ 2 هزار تومان است که باید به‌صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد برای هر روز مبلغ دویست هزار تومان است.

* آیت الله العظمی شبیری زنجانی

میزان فطریه و کفاره روزه ماه مبارک رمضان بر اساس اعلام دفتر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی:

ـــ فطریه:

مبلغ ۶۰۰۰ تومان بابت فطریه هر نفر به‌ حساب قوت غالب گندم.

ـــ کفاره:

کفاره افطار غیر عمدی برای هر روز به‌حساب گندم ۹۰۰ گرم است که در صورت اطمینان می توان قیمت آن را به شخص مستحق داد تا به وکالت از او برای خودش این مقدار طعام بخرد.

دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، مبلغ ۱۵۰۰تومان را برای کفاره افطار غیر عمدی و مبلغ ۹۰۰۰۰ تومان را برای افطار عمدی تعیین کرده است.

کسی که نماز عید فطر می خواند باید فطریه را پیش از نماز عید پرداخت کند و یا به این نیت کنار بگذارد ولی اگر نماز عید نمی خواند باید تا غروب روز عید فطر، زکات فطره را پرداخت کند یا کنار بگذارد.

* آیت الله العظمی محقق کابلی

طبق نظر آیت الله العظمی محقق کابلی کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و فقیر نمی باشد؛ باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، به ازای هر نفر یک صاع که تقریباً سه کیلوگرم گندم یا جو یا کشمش یا خرما  یا برنج و مانند اینها می باشد باید آن را به فقراء بدهند؛ و ذوی الارحام و اهل علم اولویت دارند.

ـــ فطریه:

پرداخت قیمت آن اجناس به مستحق کفایت می کند؛ در افغانستان از قرار هر نفر 80 افغانی و در ایران 6000 تومان.

کسانی که قوت غالب آنها در سال برنج است بهتر است برنج و یا قیمت آن را پرداخت نمایند.

ـــ کفاره:

میزان کفاره تأخیر برای هر روز 750 گرم طعام است. اگر قیمت آن را در افغانستان 25 افغانی و در ایران 2000 تومان به فقرا پرداخت نمایند و فقراء را در تهیه طعام وکیل بگیرند هم کفایت می کند.

کسانی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی زندگی می کنند، اگر زکات فطره را به فقراء  شیعه آن کشورها بدهند به قیمت آنجا حساب کنند، و اگر فقیر در محلشان نباشد می توانند بعضی را در افغانستان یا ایران وکیل بگیرند تا از طرف آنها زکات فطریه شان را به فقراء موجود در افغانستان یا ایران پرداخت نمایند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فطریه چیست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرداخت زكات فطره (یا همان فطریه) بر هر مسلمان عاقل و بالغ كه توانايي گرفتن روزه را دارد واجب است و باید از طرف خود افراد تحت تکفل خود، این زکات را پرداخت نماید. همچنين معذورين و نیز كساني كه عمداً روزه خود را خورده اند، واجب است که فطریه خود و افراد تحت سرپرستی خود را بدهند. حتی فطریه کودکان شیرخوار نیز باید حساب شود و بچه‏ ای که یک ساعت قبل از غروب آفتاب به دنیا آمده نیز باید حساب شود و ولی او، فطریه او را باید پرداخت کرد؛ اما جنین فطریه ندارد.

پرداخت این زکات از جمله شرایط قبولی روزه در ماه مبارک رمضان است و بر اساس "قوت غالب" انسان باید پرداخت شود. قوت غالب چیزی است که مردم هر شهر غالباً از آن تغذیه می کنند. معمولا در زمان حاضر، گندم و برنج مهم‏ترین قوت غالب مردم است؛ از این رو افراد باید برای هر نفر سه کیلوگرم گندم یا برنج یا معادل نقدی آن را به عنوان زکات فطریه پرداخت کنند.

بر کسانی که زندگی آنها تأمین است پرداخت زکات فطره واجب است؛ اما کسانی که کمبود اقتصادی دارند و به نوعی خرجشان بیش از درآمدشان است، پرداخت زکات فطریه بر آنها واجب نیست و حتی می ‏توانند فطریه بگیرند.

بر اساس نظر برخی مراجع تقلید فطره مهمانی که پیش از مغرب شب عید فطر با رضایت صاحبخانه وارد شده در صورتی که بگویند، امشب نان او را داده، بر او واجب است هر چند نانخور او حساب نشود. اما برخی مراجع فطریه میهمان یک شب را واجب نمی‏دانند.

زنی که شوهرش مخارج او را نمی‏دهد، چنان چه نان خور کس دیگر باشد، فطره‎اش بر آن کس واجب است. و اگر نان‎خور کس دیگر نیست، در صورتی که فقیر نباشد، باید فطره خود را بدهد.

کسی که فطره چند نفر را می‎دهد، لازم نیست همه را از یک جنس بدهد و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی است.

غیر سادات نمی‌توانند فطریه را به سادات فقیر پرداخت کنند و در صورت پرداخت مجزی نیست. ملاک در این امر "سیادت سرپرست خانواده" است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصرف فطریه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنابر احتیاط هر شخص باید فطره خود و افراد تحت تکفلش را در همان شهری که رندگی می کند پرداخت کند.

مصرف فطریه همان مصارف زکات است؛ ولی احتیاط این است که به فقرای مؤمن داده شود و مثلاً برای اماکن مذهبی مصرف نگردد.

صدقات واجب (مثل فطریه) باید توسط خود شخص و یا به وسیله وکیل او به فقرایى که مستحق هستند داده شود. در صورتى که انسان علم داشته باشد که مسئولین کمیته امداد، بهزیستی و ... فطریه ها‌ را جمع آورى کرده و به فقراى مستحق می ‏دهند، دادن فطریه به این مؤسسات ‌اشکال ندارد.

.....................
پایان پیام/ 167


نظر خود را ارسال کنید

پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با * علامت خورده اند

*

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License