چرا رسانه‌های غربی راهپیمایی اربعین را بایکوت خبری می‌کنند؟

  • کد خبر : 743057
  • منبع : ابنا
خلاصه

باید کنگرۀ عظیم اربعین حسینی را انقلاب ارتباطی در جهان معاصر به شمار آورد، زیرا ارتباطات به تاریخ، جغرافیا و آینده‌نگری می‌پردازد و اربعین تعبیر حقیقی تاریخ عاشورا و تبیین جغرافیای معرفتی کربلا برای ترسیم آینده‌نگری در عصر ظهور تلقی می شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین «محمد حسین مختاری»، رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در یادداشتی به مناسبت راهپیمایی اربعین درباره "بایکوت خبری اربعین در رسانه‌های غربی"، آورده است:

«چهل روز متوالی از عاشورا تا اربعین در واقع مراسم سالانه و رسمی اعلام انزجار از ظالمان تاریخ است و در این اعتراض عمومی، حسین (ع) سمبل شجاعت، پایمردی و آزادگی و یزید نماینده و مظهر جور و فجور است.

لذا اجتماع بزرگ اربعین حسینی نشان می‌دهد یاد حسین (ع) صدرنشین محفل دلها است و افکار عمومی بیش از هر حادثه مهم دیگری تحت تاثیر حادثه کربلا است. این چهل روز فرصت مناسبی است تا مردم، عشق به حسین (ع) و کینه و تنفر از قاتلان او را در دل خود بپرورانند و این کینه مقدس را با پوست و گوشت خود و فرزندانشان درآمیزند و عظمت گرمی حماسه عاشورا را به هر عصر و نسلی برسانند و شور عاشورا را هر سال تازه تر از سال گذشته بر پا کنند تا کلاس درس عاشورا هر سال با شکوه‌تر از سال پیش دائر شود.»

راهپیمایی اربعین حسینی، تجلی وحدت و همدلی امت اسلامی

«بی شک راهپیمایی عظیم اربعین به مثابۀ سرمایۀ اجتماعی در تحقق وحدت اسلامی است که بازتولید کنگرۀ عظیم حج ابراهیمی در مقیاسی متفاوت و با محوریت گفتمان شیعی در راستای خوداگاهی دینی، ترسیم دقیق زندگی در ساحت امت واحده را رقم می‌زند؛ از این رو اربعین اشتراکات اعتقادی، ارزشی و آرمانی در ساحت حیات مومنانه را به اوج می‌رساند و جذب حدأکثری در ارتباطات میان فرهنگی تشیع با سایر مومنان از بلاد مختلف اسلامی و حتی جذب اقشار مختلف ممالک غیر اسلامی را به همراه دارد و  روح جمع گرایی و نفی اومانیسم و فرد گرایی را ارتقاء می‌بخشد.»

اربعین؛ نماد صلح طلبی امت اسلامی

«خروش میلیونی شیعیان، و حتی برادران اهل سنت و حضور آزادی خواهان و ظلم ستیزان از دیگر ادیان توحیدی در راهپیمایی اربعین حسینی حاکی از این مسألۀ مهم و کلیدی است که امام حسین (علیه السلام) نه برای جنگ طلبی، بلکه برای تحقق اهدافی همچون عدالت وصلح جویی قیام کرده است، لذا راهپیمایی عظیم اربعین، ترسیم بخشی به واقعه‌ای تاریخی است که آینده شناسی جهانی را با مولفۀ صلح طلبی و قیام علیه ظلم را به منصۀ ظهور می رساند که به نوبۀ خود می تواند به عنوان منشور وحدت میان مذاهب اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

البته صلح طلبی نه به معنی تسلیم در برابر ارزش های جاهلانه بلکه به معنی ایستادگی در برابر هنجارشکنی های جاهلی است، لذا حمایت از ارزش های انسانی، صلح طلبی و اتحاد جوامع اسلامی مهمترین پیام راهپیمایی اربعین حسینی است که زمینه ساز صلح جهانی است.»

شکست راهبرد اسلام هراسی؛ ارمغان راهپیمایی اربعین حسینی

«بی جهت نیست که آمریکا و متحدانش به ویژه رژیم آل سعود و گروه‌های تکفیری هم چون داعش با اجتماع عظیم اربعین حسینی به علت وجود عناصر وحدت بخش در گفتمان معنایی آن ابراز مخالفت می کنند، زیرا قدرت های استکباری از یک سو نه با صلح، بلکه با جنگ مدعی تکامل بشری‌اند حال آنکه حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) نه با جنگ طلبی، بلکه در راستای روشنگری از تباهی و فساد حکومت استبدادی زید، حتی خانوادۀ خود را به کربلا برد تا اینگونه پیام صلح طلبی و اصلاح طلبی را در امت اسلامی آشکار سازد.

از این جهت رویکرد رسانه های معاند اسلام بر محور اختلاف افکنی میان مسلمانان باز تعریف شده است ؛ بدین نحو که علاوه بر بایکوت خبری این راهپیمایی عظیم، با اتخاذ مواضع ضد اسلامی و تفرقه‌افکنانه، بار دیگر رسوایی روز افزون خود، در اسلام ستیزی و حتی مخالفت با ارزش های انسانی را برای همگان آشکار می سازند.

اخیرا مشاهده می‌شود بنگاه‌های سخن پراکنی با راهبرد نخ نمای «تفرقه بینداز و حکومت کن» به عنوان مهمترین سیاست شیطانی، در راستای نفی آثار و برکات اربعین در مولفه های میان فرهنگی، حرکت کرده و با برجسته سازی مقوله‌ای صوری به نام مرزهای جغرافیایی و دیگر مباحث از این دست، در پی القای جنگ فرقه‌ای و قومی حرکت می‌کنند.

لذا می بینیم رسانه‌های غربی از عشق و علاقۀ جوانان ملل اسلامی برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی اظهار تعجب می کنند و با غفلت عامدانه از مشترکات بی‌نظیر مذهبی، اجتماعی فرهنگی و تمدنی میان جوامع اسلامی، کم رنگ شدن مرزها میان کشورهای اسلامی و تقویت تعاملات و مناسبات آن جوامع را امری عجیب می‌پندارند.

این توطئه دولت های غربی در حالی است که جوامع غربی خود برای تقویت تعاملات منطقه ای در راستای برداشته شدن مرزهای جغرافیایی حرکت کرده و حمایت از امنیت، اقتصاد و فرهنگ جوامع غربی، به عنوان اصول ذاتی کشورهای اتحادیه اروپا مورد تأکید دولت های اروپایی قرار گرفته است.

لیکن برخلاف خیال باطل رسانه‌های معاند غربی در اسلام هراسی، ظرفیت اربعین در راستای تقویت بیداری اسلامی و استکبار ستیزی به  تبعیت از گفتمان انقلاب اسلامی عمل خواهد کرد؛ به ویژه آنکه ماهیت پلیدی دولت های استکباری هم چون آمریکا، انگلیس و دیگر متحدان کاخ سفید برای مردم منطقه در بحرین، یمن، عراق، سوریه، لبنان و دیگر کشورهای اسلامی آشکار شده است.

شکوه ارتباطات میان فرهنگی در سایۀ اربعین حسینی

«از منظر همۀ اندیشمندان و فرهیختگان جهان، تعاملات میان فرهنگی جوامع بشری از جمله شاخصه های حقیقی جهانی شدن و جهانی سازی به معنای واقعی است؛  از این رو ارتقای هم گرایی فراملیتی و فرادینی در میان آحاد مردم مقوله‌ای ارزشی محسوب می‌شود که می‌تواند در تعمیق مناسبات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موثر واقع شود.

با این تفاسیر باید تأکید کرد اجتماع میلیونی اربعین حسینی با شکوه بی حد و حصر خود، بیانگر کارکرد والای آن مناسک از یک سو و عشق و محبت امت اسلامی و حتی دیگر جوامع بشری به آموزه‌های ناب اهل بیت(ع) است؛ به نحوی که کنگرۀ عظیم اربعین حسینی تجدید پیمان همۀ مسلمانان با امام حسین(ع) به شمار می آید که در حقیقت ابعاد و زوایای بیداری مسلمانان و جوامع انسانی در ظلم ستیزی را آشکار می سازد.

اینگونه است که راهپیمایی عظیم اربعین از جمله مهمترین مصادیق بارز تعاملات میان فرهنگی میان جهان اسلام و دیگر جوامع بشری به شمار می‌رود که با برداشته شدن مرزهای جغرافیایی، قلوب انسان های آزاده را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می‌کند.

تحقق این مهم از آن جهت است که اربعین از ظرفیت عظیم تولید معنا و نماددار شدن معانی انسانی در میان همۀ ادیان آسمانی، در گذشته، حال و آینده برخوردار است به نحوی که باید کنگرۀ عظیم اربعین حسینی را انقلاب ارتباطی در جهان معاصر به شمار آورد، زیرا ارتباطات به تاریخ، جغرافیا و آینده‌نگری می‌پردازد و اربعین تعبیر حقیقی تاریخ عاشورا و تبیین جغرافیای معرفتی کربلا برای ترسیم آینده‌نگری در عصر ظهور تلقی می شود.

این مولفۀ کلیدی در حالی رقم می‌خورد که استانداردهای تمدن غربی بر مدار تقلیل معارف بشری به ساختارهایی صرفاً اجتماعی محدود شده است لیکن فرهنگ اربعین و آثار جامعه‌شناسانۀ آن بر محور بازگشت به حوزۀ فرهنگی اسلام نبوی قابل تعریف است؛ لذا فرهنگ اربعین به شدت پویاست و سازو کار پویایی فرهنگ اربعین بر محور ارتباطات متمرکز شده است به نحوی که فرهنگ وجه ثباتی اربعین است و ارتباطات وجه پویایی آن محسوب می‌شود.»

...............................
پایان پیام/ 167


مطالب مرتبط

نظر خود را ارسال کنید

پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با * علامت خورده اند

*

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License