فرازهايى از زندگانى مرحوم آية الله العظمى حاج سيد محمد حسينى شاهرودى (طاب ثراه)

  • کد خبر : 754684
  • منبع : ابنا
مرحوم آية الله العظمى حاج سيد محمد حسينى شاهرودى اسوه زهد، اخلاص، تقوى، حسن خلق وگشاده رویى بودند واز هرگونه تكبّر وتوجّه به مادّيات منزّه مى باشند ، در مقابل مؤمنين بقدرى متواضع وفروتن مى باشند كه هر شخصى در اوّلين برخورد مجذوب اخلاق ايشان مى شود . معظّم له همواره به كوچك وبزرگ ابتداء به سلام نموده ، و هيچگاه از همنشينى وهم صحبت شدن بافقراء ومستضعفين دورى نمى نمودند.

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس صفحات فرهنگی:

آیت الله العظمی حاج سید محمد حسینی شاهرودی(ره) از مراجع تقلید و اساتید حوزه های علمیه پس از سالها خدمت علمی و اجتماعی در ایران، عراق و جهان تشیع، عصر روز یکشنبه شانزدهم تیر 1398 در سن 94 سالگی در تهران دار فانی را وداع گفتند.  

آنچه در پی می آید فرازهايى از زندگانى آن فقید سعید است که با اقتباس از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ایشان به خوانندگان ابنا تقدیم می گردد.

         

* ولادت

حضرت آية الله العظمى حاج سيد محمد حسينى شاهرودى(ره) در ماه جمادى الاول سال 1344 هجرى قمرى، در نجف اشرف ديده به جهان گشودند. ایشان در خانواده اى متولد شدند و رشد كردند كه از متديّن ترين بيوت علمى نجف اشرف به شمار مى رفت.

* خانواده

مرحوم سید محمد شاهرودی از طرف پدرى، والدى همچون «مرحوم آية الله العظمى حاج سيد محمود حسينى شاهرودى» داشتند كه مستغنى از تعريف وبى نياز از توصيف مى باشند. آن شخصيت بزرگ از لحاظ عدالت وتقوى وزهد وورع وفقاهت زبانزد خاص وعام بودند وپس از فوت مرحوم آية الله العظمى سيد ابو الحسن اصفهاني (قدس سره) سالهاى متمادى زعامت دينى وعلمى ومرجعيّت عامّه حوزه هاى علميه وجهان تشيّع را بر عهده داشتند . ذكر احوال ايشان از عهده اين جزوه مختصر خارج است ودر كتب مفصله زندگينامه آن مرجع عظيم الشأن همانند كتاب «الامام الشاهرودى» به رشته تحرير در آمده است.

واما والده حضرت آية الله العظمى حاج سيد محمّد شاهرودى صبيّه «مرحوم آية الله شيخ محمد رضا فاضل نيشابورى» بود كه از زهّاد معروف واز مدرّسين عقائد واخلاق در حوزه نجف اشرف بشمار مى رفت ، وروحانيون وفضلاء در جلسه در ايشان شركت نموده واز بيانات گهربار ايشان استفاده مى بردند. والده ماجده معظّم له بانويى بود مشهور به ترك زرق وبرق وزخارف دنيوى ، وهيچگاه در مقابل سختيها ومرارتهايى كه زندگى در نجف اشرف بويژه در آن زمان داشت خم به ابرو نياورد وبا ايمان كامل وباتوكل به خدا در كنار همسر عظيم الشأن خود زندگى مى كرد، وحتّى در اواخر ايام مرجعيّت عامّه مرحوم آية الله العظمى شاهرودى(قدس سره) دست از ساده زيستى وترك دنيا برنداشته به همان رويه حسنه وخدا پسندانه ادامه داد.

آن مرحومه در كنار تقوى وتديّن داراى مدارج علمى ومراتبى از فضل وكمال بود ومنزل ايشان همواره محلّ تردّد بانوان مسلمان بود كه قرائت قرآن ونماز خود را تصحيح نموده واحكام شرعى ومسائل دينى را از ايشان فرا مى گرفتند ، وحتّى فرزندان ونوادگانشان مقدار زيادى از مقدمات ومسائل شرعى واحكام اسلامى وروايات اخلاقى را نزد ايشان فرا مى گرفتند .

* تحصیلات ابتدایی

حضرت آية الله العظمى حاج سيد محمد شاهرودى در سايه اين محيط معنوى وپاك تعليمات اوليّه ودروس ابتدائى ومقدماتى را نزد والد ماجد ووالده ماجده خويش فراگرفتند وريشه هاى ايمان وتقوى وتعاليم اسلامى در وجودشان مستحكم گرديد .

از مرحوم آية الله العظمى حاج سيد محمود شاهرودى (قدس سره) چنين نقل شده است كه فرمودند: «من سيد محمد را تا بيست ويك سالگى از خود دور ننمودم» وآنمرحوم چنان تعاليم اسلامى واحكام حرام وحلال را در قلب فرزندان خود جاى داده وراسخ نموده بودند كه آنان ضرب المثل در تطبيق اخلاقيات واحكام اسلامى بودند.

به همين لحاظ بود كه حضرت آية الله العظمى حاج سيد محمد شاهرودى از زمان صباوت اشتهار به صدق لهجه وخلوص نيّت داشتند و والد معظّم ايشان عقيده كاملى به صفاى روح وطينت پاك ميوه زندگى خود داشتند ، ولذا در مواقع شدّت وبروز بعض گرفتاريها وناملايمات به ايشان دستور مى فرمودند كه وضو ساخته در بالاى بام زير آسمان باتوجه تمام يك زيارت عاشوراى كامل بخواند كه شايد گشايشى در كار واقع شود وبه مرّات پس از خواندن زيارات اثر آن ظاهر شده ومشكل برطرف مى شد.

* تحصیلات مقدّمات و سطح

آن مرحوم مقدمات را نزد والد بزرگوار خود وهمچنين مرحوم شيخ «على شهربابكى» ومرحوم شيخ «شمس زنجانى» كه از اساتيد مبرّز علم منطق بود فراگرفتند.

بعضى از دروس سطح مانند رسائل و مكاسب را نزد والد معظّمشان بصورت خصوصى فراگرفتند و كتاب كفاية الاصول را نزد مرحوم آية الله العظمى ميرزا «هاشم آملى» و مرحوم آية الله شيخ «عبد الحسين رشتى» حاضر شدند.

* درس خارج

ايشان در سال 1360 هجرى قمرى، در سن شانزده سالگى به آخرين مرحله دروس حوزوى يعنى درس خارج قدم نهادند ، ودر اين سن وسال كم شروع در درس خارج بى سابقه يا كم نظير بوده است ولى ايشان به بركت استعداد خدادادى ونبوغ وذكاوت فوق العاده كه باريتعالى به ايشان عنايت فرموده بود ، ونيز به سبب تربيت وخط مشى صحيحى كه والد بزرگوارشان ترسيم نموده بودند وبخصوص تأكيد داشتند كه ايشان متمحّض در درس وبحث باشند واز اشتغالات ديگر برحذر باشند ، از عمر گرانبها استفاده كامل برده واوقات خود را با جدّ وجهد فراوان در راه تحصيل وتعليم صرف مى نمودند.

ايشان مدت مديدى در جلسات درس خارج شركت نموده واز محضر درس آية الله العظمى حاج سيد محمود شاهرودى (قدس سره) بهره كافى برده واز علوم ايشان استفاده كامل مى نمودند تا اينكه خود به درجات عاليه اجتهاد نائل آمدند ودر عين حال تا آخرين جلسات درس والد معظّم خود شركت نمودند وتقريرات درس اصول وفقه ايشان را به رشته تحرير در آوردند .

* تقريرات درس خارج

درس خارج داراى مفاهيم مشكل واصطلاحات دشوار ومعانى عميق مى باشد كه دقت بسزائى را مى طلبد؛ بخصوص در زمان سابق كه بسيارى از كتابها و شرحهاى فعلى موجود نبود بسيارى از مطالب غامض اين علم شريف در اجمال وابهام قرار مى گرفت.

در چنين شرايطى روشن است كه بسيارى از پويندگان معرفت وطالبان علوم آل محمّد (صلى الله عليه وآله) كه تازه در اين وادى قدم گذاشته اند كاملاً به عمق مطالب پى نبرده ومقصود استاد بر آنها روشن نمى شود ، ودر اينجاست كه اهميت مجلس تقرير دوباره درس خارج نمودار مى گردد.

به همين جهت معظّم له هر روزه پس از اتمام درس خارج والد معظّم ، بلا فاصله جلسه ديگرى تشكيل داده ودرس را از ابتداء شرح مى نمودند وكاملاً توضيح مى دادند وعده زيادى از بيانات ايشان استفاده مى بردند .

* شركت در مجلس استفتاء

معظّم له از اركان مجلس استفتاء مرحوم آية الله العظمى حاج سيد محمود شاهرودى (قدس سره)بودند ، كه در اين مجلس استفتاءاتى كه از طرف شيعيان نقاط مختلف جهان كه از مقلّدين آن مرحوم بودند مى رسيد پاسخ داده مى شد .

اين مجلس استفتاء باحضور جمعى از بارزترين فضلاء وعلماء حوزه علميه نجف اشرف برگزار مى گرديد ، ومسائل مهم وبغرنج در آن جلسه مطرح مى شد وپس از بحث وبررسى لازم آنها را به نظر مبارك مرحوم آية الله العظمى شاهرودى (قدس سره) مى رساندند وايشان آخرين حكم را صادر مى فرمودند.

* كسب اجازه اجتهاد

معظّم له در سال 1375 هجرى قمرى، پس از بروز مدارج علمى وكمالى وپس از امتحانهاى متعدّدى كه از ايشان به عمل آمد موفّق به كسب اجازه اجتهاد از مرحوم آية الله العظمى حاج سيد محمود شاهرودى (قدس سره) شدند، باتوجه به آنكه آن مرحوم در زمينه اعطاء اجازه اجتهاد در حوزه علميه نجف اشرف معروف به «ذو الشهادتين» بودند ، يعنى در امتحان اجتهاد چنان سختگيرى ودقّتى مى كردند كه اجازه اجتهاد ايشان ارزش اجازه اجتهاد از دو نفر از علماء را داشت.

همچنين معظم له از مرحوم آية الله العظمى سيد جمال الدين گلپايگانى (قدس سره) كه از شاگردان مبرّز ميرزاى نائينى (قدس سره) بودند اجازه اجتهاد دريافت نمودند.

* تدريس سطوح عاليه

معظّم له در ابتداء جوانى از مدرسين سطوح عاليه دروس حوزوى بشمار مى رفتند ورموز ومعضلات ومطالب سخت ودشوار كتب درسى را بخوبى براى شاگردان شرح داده وروشن مى نمودند واين امر همزمان بود باابتداى حضور ايشان در درس خارج.

* تدريس خارج فقه واصول

معظّم له اولين جلسات تدريس خارج را تقريباً در سال 1383 هجرى قمرى ، در سن سى ونه سالگى ، ودر مسجد هندى كه از مهمترين مراكز تدريس در حوزه علميه نجف اشرف به شمار مى رفت شروع نمودند ، وهمچنان در مجلس درس والد معظم شركت مى جستند وتاكنون در كنار خدمات اجتماعى واشتغالات علمى ، روزى دو جلسه بحث خارج فقه واصول ايراد مى نمايند ، وشاگردانى مبرز وبافضل به جامعه اسلامى تحويل داده اند ودر حال حاضر عده زيادى از شخصيتهاى علمى ودينى كه در بلاد مختلف مشغول به خدمت وترويج احكام وتدريس در حوزه هاى علميه ودانشگاهها وارائه خدمات در مسئوليتهاى مختلف هستند از شاگردان ايشان مى باشند.

* ارجاع احتياطات

معظم له پس از سالها تدريس فقه واصول ودر كنار آن شركت در درس والد معظّم خويش وبه لحاظ عوامل متعددى همچون نبوغ خدادادى وتوفيقات ربّانى وسعى وكوشش در تعليم وتعلم وشركت فعّال در مجالس استفتاءات ومباحثات علمى به بالاترين درجات علم وكمال نائل آمدند ورفته رفته رشد فكرى وسطح علمى ومراتب اجتهاد وتقواى ايشان بر همگان روشن شده وظاهر گرديد ، لذا مرحوم آية الله العظمى شاهرودى ايشان را شايسته تقليد ديدند ودر سال 1388 هجرى قمرى مقلّدين خود را در احتياطات مسائل شرعى به فرزند برومند خود ارجاع دادند وبدين جهت بود كه عده اى از مؤمنين پس از ارتحال آن مرجع عاليقدر در سال 1394 هجرى قمرى ، به تقليد فرزند ايشان گرويدند.

پس از آن به درخواست عده كثيرى از مؤمنين از ايران وعراق وكشورهاى ديگر در سال 1398 هجرى قمرى ، رساله عمليه ايشان به زبان فارسى وعربى ، در نجف اشرف به چاپ رسيد.

* هجرت به حوزه علميه قم

در پى اخراج ایرانیان توسط رژيم بعث عراق، مرحوم سید محمد شاهرودی در سال 1400 هجرى قمرى از نجف اشرف به جمهورى اسلامى ايران هجرت نموده، در شهر مقدس قم رحل اقامت افكندند و همچنان به تدريس فقه واصول وتربيت وتهذيب شاگردان پرداخته ومنشأ خيرات وبركات وخدمات كثيره وحل مشكلات شرعى واجتماعى شدند.

همچنين در مجلس استفتاء ايشان كه هر هفته با حضور عده اى از مجتهدين وعلماء برجسته حوزه علميه قم برقرار مى شد، سؤالات شرعى كه بصورت كتبى از داخل وخارج كشور مى رسید پاسخ داده مى شد.

* تأليفات

برخی از تأليفات مرحوم آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی به شرح زیر است:

ـــ «ذخيرة المؤمنين ليوم الدين» رساله عمليه به زبان عربى؛
ـــ «توضيح مناسك الحج» مناسك حج به زبان عربى؛
ـــ «دروس في احكام النساء» به زبان عربى؛
ـــ «كتاب الطهارة» تقريرات بحث خارج فقه ايشان است كه توسط اخوى گرانقدرشان جناب آية الله حاج سيد حسين حسينى شاهرودى كه از علماء برجسته ومدرسين حوزه علميه قم مى باشد ، به رشته تحرير در آمده است؛
ـــ «كتاب الصوم» احكام روزه به زبان عربى؛
ــ «درسهايى ويژه بانوان» به زبان فارسی؛
ـــ حاشيه بر «العروة الوثقى» به زبان عربی؛
ـــ «كتاب فى الحدود» به زبان عربی؛
ـــ تقريرات مرحوم آية الله العظمى حاج سيد محمود شاهرودى (قدس سره).

* سجاياى روحى و اخلاقى

معظّم له با آنكه در جميع امور متخلّق به اخلاق اسلامى ومتمسّك به روش ائمه اطهار (عليهم السلام) بودند ولى بعضى صفات حسنه ايشان بارزتر است كه ذيلاً به پاره اى از آنها اشاره مى شود:

ايشان اسوه زهد، اخلاص، تقوى، حسن خلق، برخورد خوب وگشاده روئى با مردم بوده و از هر گونه تكبّر وتوجّه به مادّيات منزّه بودند. در مقابل مؤمنين بقدرى متواضع و فروتن بودند كه هر شخصى در اوّلين برخورد مجذوب اخلاق ايشان مى شد.

مرحوم شاهرودی همواره به كوچك وبزرگ ابتداء به سلام نموده و كراراً مشاهده شده كه با خادمان خود بر سر يك سفره نشسته اند. هيچگاه از همنشينى و هم صحبت شدن با فقراء ومستضعفين دورى نمى نمودند ودر مجالس آنها شركت مى كردند.

در مباحثات علمى به طرف مقابل احترام گذاشته ودر كمال صبر ومتانت به سخنان وى گوش مى دادند و پس از اتمام سخنان او با لحنى آرام شروع به جواب مى نمودند. گاهى كه در مسير راهى بودند و شخصى مسأله اى سؤال مى كرد يا اينكه حاجت ديگرى داشت و ايشان را سرپا معطّل مى كرد، همراهان خسته شده و به ستوه مى آمدند ولى آن فقید سعید با كمال صبر و متانت به سؤالات طرف پاسخ مى گفتند و مشكل او را بر طرف مى كردند.

در برخورد بامشكلات و گرفتاريهاى مردم، با صبر وحوصله بسيار به حلّ و فصل مى پردختند و به خاطر چنين صفاتى بود كه در قلوب مؤمنين جاى گرفته واز محبوبيت فوق العاده اى در ميان اجتماع برخوردار بودند.

از دیگر صفات حسنه ايشان مداومت بر مستحبّات، ترك مكروهات، صبر در عبادات، اقامه نمازهاى مستحبّى، تلاوت قرآن، خواندن ادعيه مأثوره و زيارات و توسّلات به معصومين (عليهم السلام) بود.

عدالت وتقواى ايشان در پايه اى بود كه مرحوم آية الله العظمى حاج سيد محمود شاهرودى (قدس سره) در مواقع كسالت و نیز كهولت، ايشان را به جاى خود به اقامه نماز جماعت مى گماردند و بارها ديده شده بود كه پس از آنكه ايشان نماز را شروع مى كردند آن مرجع والا مقام به مسجد آمده وبه ايشان اقتداء مى نمودند.

معظّم له به تبعيّت از سيره ائمه اطهار (عليهم السلام) از قديم الايّام به اكرام ضيف ومهمان نوازى اهتمام ورزيده ودرب منزل خود را باز گذارده بودند.

ايشان ملجأ ومأواى مستضعفين و درماندگان بودند؛ لذا بيت رفيع ايشان همواره پذيراى عده زيادى از گرفتاران ومبتلايان و ابناء السبيل بود كه هر كدام را به فراخور حال و به حسب امكانات مساعدت نموده وگرفتارى آنها را حل مى نمودند.

از خصوصيات بارز معظّم له اهتمام به شؤون طلاب علوم دينى بود كه تا حدّ توان از هر نحو كمك به آنان مضايقه نمى کردند. در صرف سهم مبارك امام (عليه السلام) مى فرمودند اولويت با طلاّب فقير و محصّل است وهر گاه مبالغى از حقوق شرعيّه را نزد ايشان مى آوردند فوراً آن را به مستحقّين از روحانيون و پس از آن به موارد مقرّره شرعيّه تقسيم مى نمودند.

معظّم له با نصايح حكيمانه خود، همواره به مؤمنين ودوستان مي فرمودند كه جميع اعمال و رفتار خود را قربةً الى الله و به جهت كسب ثواب اخروى انجام دهيد و حتى كارهاى روز مرّه وعادى را مقدمه براى انجام وظائف شرعى و طاعات و عبادات و براى جلب رضاى الهى قرار دهيد.

* دستورالعمل به طلاب

از جمله نصايح ايشان و دستورالعملى كه نسبت به خصوص طلاب علوم دينى داشتند آن بود كه "دروس علمى خود را مقدم بر همه كارها قرار دهید وبيشتر همّت و وقت خود را صرف آن نمايید؛ على الخصوص تعليم فقه آل محمد (صلى الله عليه وآله) كه مبيّن و راهنماى حلال وحرام الهى بوده و دستور العملي است كه شامل تمام ابعاد زندگى بشرى در جميع مراحل و زمان ها مى باشد".

عشق وعلاقه بى حدّ ايشان نسبت به پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) واهل بيت عصمت وطهارت (عليهم السلام) زبانزد خاص وعام بود. ايشان از ايام قديمه در نجف اشرف علاوه بر آنكه ملتزم به شركت در مجلس هفتگى توسّل به ابا عبد الله الحسين (عليه السلام) در بيت رفيع والد معظّم خود و سائر مجالس ذكر اهل بيت (عليهم السلام) بودند، در منزل خود نيز شبهاى جمعه مجلس عزادارى وتوسل به ائمّه اطهار (عليهم السلام) برقرار نموده وتعظيم شعائر اسلامى مى نمودند.

ایشان به قدرى بر مصائب جدّ بزرگوارشان حضرت ابا عبد الله الحسين (عليهم السلام) گريه مى نمايند كه همچون والد گراميشان جزو بكّائين بر سيّد الشهداء (عليه السلام) شمرده مى شدند.

* بیش از صد بار زیارت پیاده کربلا

محبت اهل بيت (عليهم السلام) چنان با وجود ايشان ممزوج شده بود كه تا زمانى كه در نجف اشرف اقامت داشتند هر روزه به زيارت مولى المتّقين حضرت امير المؤمنين (عليه السلام) مشرّف مى شدند.

ایشان بيش از صد بار با پاى پياده به كربلاى حسينى مشرف شدند. همچنین همواره به زيارت ديگر عتبات مقدسّه عراق مشرف مى شدند.

پس از اخراج از عراق و هجرت به ایران نیز به همين رويّه حسنه ادامه داده و ملتزم بودند كه هر روز به زيارت مرقد مطهّر حضرت معصومه (عليها السلام) دخت گرامى امام موسى بن جعفر (عليه السلام) در شهر مقدس قم مشرّف شوند. آن مرحوم در عين كثرت اشتغالات در سال چندين بار به زيارت امام على بن موسى الرضا (عليه السلام) مشرّف مى شدند و از انوار مقدّسه آنحضرت كسب فيض مى نمودند.

ودر بيت رفيعشان هر هفته روزهاى جمعه ودر ايام وفات، مجلس عزادارى ودر ايام محرّم و صفر مجلس سوگوارى حضرت ابا عبد الله الحسين (عليه السلام) برقرار بود. نيز در ايام مواليد اهل بيت(ع) واعياد مذهبى، مجالس جشن باشكوهى در بيت معظّم له برقرار مى شد.

* خدمات اجتماعى

معظّم له در زمان مرجعيّت مرحوم والد خود، به موازات اشتغالات علمى، در خدمات وسيعى كه از سوى بيت رفيع آن مرحوم به جهان تشيّع ارائه مى شد نقش بسزائى داشتند ودر كنار برادر مكرّمشان جناب مستطاب آية الله حاج سيد على حسينى شاهرودى كه همواره يار وياور مرحوم آية الله العظمى حاج سيد محمود شاهرودى (قدس سره) بود ، گامهاى بلندى در اين راه بر مى داشتند كه ذكر اين خدمات در اين جزوه مختصر ميّسر نيست.

معظّم له پس از رحلت والد معظّمشان به چنين رويّه اى ادامه داده و منشأ خدمات بسيارى براى جامعه اسلامى بوده اند كه در اينجا به گوشه اى از آنها بصورت فهرست اشاره مى شود:

كمك به طلاب حوزه هاى علميه بطرق مختلف مثل پرداخت شهريه در مقاطع مختلف به طلاب ، پرداخت شهريه حوزه هاى علميّه بعض شهرستانها ، كمك به هزينه هاى مختلف روحانيون ، واگذارى اراضى جهت منزل مسكونى طلاب ، اعطاى اجازه براى صرف حقوق شرعيه در مدارس علميه ومراكز اسلامى در ايران وكشورهاى ديگر. فرستادن وكلا ومبلغين ، وتشويق آنها براى ترويج احكام اسلامى به نقاط مختلف ايران وكشورهاى ديگر ، اعزام مبلغين وروحانيون به مناطق محروم شيعه نشين كه در معرض هجوم دينى واعتقادى دشمنان هستند واعطاى كمكهاى اقتصادى به ساكنان آن مناطق ، كمك به گرفتاران ، مستضعفين وفقراء در زمينه هاى مختلف مثل هزينه معالجه ، سفر ، تعمير وخريد منزل ، ازدواج وغيره وحل وفصل نزاعها ومشكلات اجتماعى ، تاسيس مجتمع مسكونى جهت اسكان طلاب، كمك به ابناء السبيل وآوارگان وكسانى كه از وطن خود دور مانده اند، تأسيس حسينيه وكمك به ساخت مساجد، حسينيه ها، مدارس علميه ، كتابخانه ها ، بيمارستانها ، درمانگاهها ، ومراكز بهداشتى مثل حمام وغيره بخصوص در روستاها ومناطق محروم، كمك به مجالس تعظيم شعائر مانند مجالس سوگوارى واعياد وكمك به مراكز مذهبى فرهنگى ومجتمعهاى اسلامى در داخل وخارج . وبسيارى خدمات ديگر كه ذكر يكايك آنها موجب تطويل مى شود.

* ارتحال

آیت الله العظمی حاج سید محمد حسینی شاهرودی(ره) از مراجع تقلید و اساتید حوزه های علمیه پس از سالها خدمت علمی و اجتماعی در ایران، عراق و جهان تشیع، عصر روز یکشنبه شانزدهم تیر 1398 در سن 94 سالگی در تهران دار فانی را وداع گفتند.  

پیکر مطهر آن عزیز صبح روز سه شنبه 18 تیر 1398 از مسجد امام حسن عسکری(ع) قم به سمت حرم حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع و در جوار ضریح مطهر آن حضرت دفن گردید.

برای دیدن اخبار ارتحال و پیام های تسلیت مراجع، شخصیت ها و سازمان ها از لینک های زیر استفاده کنید:

                    

* اخبار ارتحال آیت الله العظمی حاج سید محمد حسینی شاهرودی(ره):

ــ «آیت الله العظمی حاج سید محمد حسینی شاهرودی» دعوت حق را لبیک گفت
ــ فرازهايى از زندگانى مرحوم آية الله العظمى حاج سيد محمد حسينى شاهرودى (طاب ثراه)
ــ زمان و مکان تشییع پیکر آیت الله العظمی حسینی شاهرودی اعلام شد
ــ پیام تسلیت مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پی درگذشت آیت الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «رهبر معظم انقلاب اسلامی» در پی درگذشت آیت‌الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «آیت‌ الله العظمی صافی گلپایگانی» در پی درگذشت آیت‌الله حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «آیت الله العظمی مکارم شیرازی» به مناسبت ارتحال آیت‌ الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «آیت الله العظمی نوری همدانی» به مناسبت درگذشت آیت‌ الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «آیت الله العظمی جوادی آملی» در پی ارتحال آیت الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «آیت‌ الله العظمی سیستانی» در پی ارتحال آیت‌ الله العظمی حسینی شاهرودی + دستخط
ــ پیام تسلیت «آیت الله العظمی حکیم» در پی درگذشت آیت الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «آیت الله العظمی سبحانی تبریزی» در پی ارتحال آیت‌ الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «آیت الله العظمی مظاهری» در پی درگذشت آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «آیت الله العظمی فیاض» در پی درگذشت آیت الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «آیت الله العظمی مدرسی» در پی ارتحال آیت الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع)» در پی ارتحال آیت‌الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «رییس مجلس شورای اسلامی» در پی درگذشت آیت الله العظمی سید محمد حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «رییس قوه قضاییه» برای درگذشت آیت اللّه العظمی سید محمد حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام» در پی رحلت آیت الله سید حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» در پی ارتحال آیت الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «شورای حوزه‌های علمیه استان تهران» در پی ارتحال آیت الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیام تسلیت «مرکز اسلامی هامبورگ» در پی درگذشت آیت الله العظمی حسینی شاهرودی(ره)
ــ پیکر آیت الله العظمی حسینی شاهرودی(ره) تشییع و دفن شد
ــ مراسم بزرگداشت آیت‌ الله العظمی حسینی شاهرودی(ره) از سوی رهبر معظم انقلاب برگزار شد 
ــ گزارش تصویری/ مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی حسینی شاهرودی(ره) در قم از سوی رهبر انقلاب
ــ روایت آیت الله اراکی از «بیت رفیع شاهرودی» در حفظ حوزه های علمیه
ــ برنامه مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی حسینی شاهرودی(ره) از سوی آیت الله العظمی سیستانی
ــ برنامه مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی حسینی شاهرودی(ره) در تهران
ــ گزارش تصویری/ مراسم بزرگداشت آیت‌الله العظمی حسینی شاهرودی از سوی آیت‌ الله العظمی سیستانی 
ــ گزارش تصویری/ مراسم بزرگداشت آیت‌ الله العظمی حسینی شاهرودی از سوی آیت‌ الله العظمی حکیم

.............................
پایان پیام/ 101


نظر خود را ارسال کنید

پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با * علامت خورده اند

*

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License