ارتباط با خبرگزاری اهل‏ بیت(ع) ــ ابنا

تلفن دفتر مرکزی: 32131323 ـ 025

فاکس دفتر مرکزی: 32131258 ـ 025

نشانی دفتر مرکزی: ایران، قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه 6، مجمع جهانی اهل‏ بیت(ع)، طبقه دوم، دفتر خبرگزاری ابنا.

نشانی دفتر تهران: تهران، بلوار کشاورز، نبش خیابان قدس، مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)، طبقه سوم، اداره کل اطلاع رسانی.

پست الکترونیک: akhbareshia@yahoo.com

مرجعیت شیعه در طول تاریخ، جامع بین علم و عمل بوده است/ می خواستند حوزه های ایران و عراق را ریشه کن کنند؛ اما علماء نه تنها حوزه را نگه داشتند، بلکه ابعاد معرفتی آن را گسترش دادند/ آیت الله حسینی شاهرودی حامی انقلاب، امام(ره) و رهبری بود

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License