ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل ‏بیت(ع)

کتاب "مذاکرات کمیسیون اقتصادی ششمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)" منتشر شد

  • کد خبر : 692076
  • منبع : اختصاصی ابنا
خلاصه

تنوع و كارآمدی بازارهای سرمايه ايران و تطابق آن با موازين شرعی، فرصتهای خوبی را برای سرمايه گذاران خارجی فراهم می کند.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب "مذاکرات کمیسیون اقتصادی ششمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)" منتشر شد.

از آنجا که زبان اصلی جلسات كميسيون اقتصادی اجلاس، انگلیسی بود این کتاب نیز به همین زبان منتشر شده است.

خلاصه ای از ترجمه محتوای این کتاب به شرح زیر است:

• تأكيد اصلي كميسيون اقتصادي بر مبحث «عدالت جهاني» و « ضرورت مبارزه با فقر و بيسوادي در كشورهاي اسلامي» بود كه بارها در قرآن كريم بر آن تصريح شده است.

• متأسفانه در تمامي كشورها نشانه هاي بارزي از فقر و گرسنگي و بيماري وجود دارد. هم اكنون 32 ميليون كودك در سراسر جهان در فقر و گرسنگي و بيسوادي زندگي مي كنند كه نتيجة اين شرايط تأسف بار آن است كه كودكان بيگناه قرباني افراط گرايي و اسير دست سازمانهاي تروريستي ميگردند لذا وظيفة مسلمانان است كه راهي معقول براي آسايش و رفاه همه شهروندان در سراسر جهان فراهم نمايند.

اگرچه بيشتر كشورهاي اسلامي در زمره غني ترين كشورهاي جهان هستند وليكن بسياري از جوامع مسلمان در زمرة فقيرترين جوامع جهان قرار دارند و بدين ترتيب، حقوق اساسي و اجتماعي آنان نقض گرديده و ناديده گرفته ميشود؛ بهمين جهت امروز بايد اقدامي فوري و قطعي براي تقويت اقتصادي مسلمانان در آينده صورت پذيرد.

** عملکرد كميسيون اقتصادی ششمین اجلاس مجمع عمومي مجمع جهاني اهل بيت عليهم السلام در مجموع موفق ارزيابی می شود و علاوه بر سخنرانی های جالب توجه، و طرحهای ابتكاری و پيشنهادهای تشويق كننده ای ارائه گرديد.

• در طي سخنرانيهاي كميسيون اقتصادي، حاضران دريافتند كه ايران كشوري است كه 36 سال تحريم را تجربه نموده و دهه اخير سخت ترين و غيرمنصفانه ترين تحريمها بر آن تحميل گرديده است وليكن عليرغم همه اينها، ايران بار ديگر به عرصه رشد و ترقي بازگشته و پس از سه سال رشد اقتصادي منفي، توليد ناخالص داخلي در ايران در سال گذشته رشد حدود سه درصدي نشان داده است.
• ايران همچنين داراي مخازن طبيعي وسيعي بخصوص در زمينه نفت و گاز ميباشد به نحوي كه 11درصد از ذخاير نفتي و 18 درصد از ذخاير گازي جهان در ايران وجود دارند و لذا پتانسيل بزرگي براي رشد اقتصادي آيندة ايران موجود است.

• با هدايت و اقدامات قاطع بانك مركزي ايران، تورم ساليانه بطور چشمگيري از بيش از 44درصد به 14 درصد در حال حاضر كاهش يافته است. همچنين كاهش سريع ارزش پول ملي متوقف گرديده و تثبيت نسبي قيمتها به بازار بازگشته است.

• حاضران در كميسيون اقتصادي اجلاس ششم همچنين دريافتند كه سازمان همكاريهاي فني، اقتصادي و سرمايه گذاري ايران در وزارت امور اقتصادي و دارايي كلية ريسكهاي غيرتجاري براي سرمايه گذاران خارجي را پوشش كامل داده، و برگشت سرمايه ها و درآمد حاصله را به سرمايه گذاران بطور كامل ضمانت مي نمايد.

• كميسيون اقتصادي اجلاس ششم، شركت كنندگان را از تنوع ابزارهاي مالي موجود در بازارهاي سرماية ايران و نيز از تاريخچة بازار بورس تهران آگاه ساخت.

تنوع و كارآمدي بازارهاي سرمايه ايران و تطابق آن با موازين شرعی، فرصتهای قابل توجه و حمايت خوبي را براي تمامي سرمايه گذاران خارجي علاقمند به سرمايه گذاري در 378 شركت موجود در ليست فراهم مي‏نمايد.

نظر به تنوع ابزراهاي مالي در بازارهاي سرماية ايران، راه حلهاي مختلفي براي فاينانس نمودن يا تأمين مالي پروژه هاي شركتهاي داخلي وجود دارد.

• شركت كنندگان در كميسيون اقتصادي بالاجماع بر ضرورت فوري مقابله با گروههاي افراطي و تطهير نام مقدس اسلام از اينگونه حركتهاي نكوهيده، شرم آور و حرام تأكيد نمودند.

• در زمينة فقر و بيسوادي در جهان كه دو عامل و زمينة اصلي براي رشد گروههاي افراطي هستند، شركت كنندگان در كميسيون اقتصادي چهار اقدام ذيل را پيشنهاد نمودند:
1) مبارزه با فقر و ترويج عدالت در سراسر جهان
2) تأكيد بر ترويج و ارتقاء آموزش و پرورش و مبارزه با بيسوادي در سراسر جهان
3) تشويق و حمايت از توسعة اقتصادي در همة كشورها بويژه كشورهاي اسلامي
4) تشويق به ايجاد جامعة دانش محور

• در كميسيون اقتصادي بر اهميت برادري و اخوت ميان مسلمانان و وحدت ميان كشورهاي اسلامي تأكيد و پيشنهادات ذيل ارائه شد:

الف) تأسيس يك صندوق سرمايه گذاري جهت ارتقاء سطح توسعه اسلامي
ب) تأسيس اتحاديه مالي ـ اعتباري اسلامي

• در كميسيون اقتصادي بر فوريت تأمين مالي جهت 32 ميليون كودك محروم جهان تأكيد شد. براي اين منظور، لزوم وجود بودجه اي بالغ بر 4/2 ميليارد دلار براي تأمين سلامت و آموزش اين كودكان تخمين زده ميشود. شركت كنندگان در كميسيون اقتصادي با تقديم كمكها و اعانات خود به «صندوق خيرية طوبي» اولين گام را در اين جهت بر مي دارند تا آينده اي بهتر و موفق تر را براي نسلهاي آينده رقم بزنند.

• ساختار تشكيلاتي «صندوق خيرية طوبي» براي شركت كنندگان در كميسيون اقتصادي تشريح، و مشخص شد كه خريد واحدهاي سرمايه گذاري از طريق اين صندوق در سراسر جهان به آساني امكان پذير مي باشد.

• شركت كنندگان در كميسيون اقتصادي به درك كاملي از مفهوم «وقف» در اسلام و اهميت كمكهاي اهدايي و موقوفات براي پيشبرد مقاصد اسلامي در جهان نايل گرديدند. بخشي از شكوفايي و موفقيت مسلمانان ميتواند مرهون اعانات و كمكهاي اهدايي مسلمانان به صندوقهاي وقف در كشورهاي مختلف باشد.

• در كميسيون اقتصادي پيشنهاد جديد و زمينه ساز براي تأسيس «مركز توسعة نوآوري» ارائه شد. بطور خلاصه، اين مركز مبادرت به شناسايي منابع موجود براي توسعة علوم و فناوري و نيز تسهيل و تسريع ايجاد كانالها و شبكه هاي ارتباطي خواهد نمود و اين فرصت را براي اعضاي خود فراهم خواهد كرد تا برنامه هاي تجاري خود را طرح ريزي نموده، و ضمن ارائة طرح توجيهي، مجوز مربوطه را دريافت و نسبت به تأمين مالي اقدام نمايند. اين پروژه ميتواند به شكوفايي آيندة مسلمانان در جهان و نوآوريهاي بيشتر توسط دانشمندان مسلمان منجر گردد. ضمناً منشور «مركز توسعة نوآوري» ارائه گرديد كه مورد موافقت حاضرين قرار گرفت.

• در جلسة بعد از ظهر كميسيون اقتصادي، اهميت ايجاد يك «شبكة اجتماعي اسلامي» براي حاضرين تبيين گرديد كه ميتواند به تقويت روابط و شبكه هاي ارتباطي ميان تجار و شركتهاي مسلمان كمك كند. اين شبكه اجتماعي اسلامي حمايتهاي لازم و زيرساخت موردنياز براي تأمين مالي، تحكيم روابط اقتصادي و ارتقاء هم افزايي در جهان اسلام را فراهم نموده، تقويت هرچه بيشتر اقتصادي مسلمانان در سراسر جهان را نويد خواهد داد.

• در كميسوين اقتصادي، پيشنهاد تشكيل «بنياد بين المللي پزشكان پيرو اهل بيت عليهم السلام» مطرح، و پيش نويس اساسنامة آن ارائه گرديد كه به اتفاق آراء مورد تصويب قرار گرفت.

• پيشنهادات ديگري كه در نشست كميسيون اقتصادي مطرح گرديد عبارت بودند از: گردشگري حلال (Halal Tourism) ، مساوات در امر بهداشت و درمان (Health Equality) ، و گردشگري با انگيزة بهداشت و درمان (Health Tourism).

بويژه مسئلة مساوات در امر بهداشت و درمان و ارائة خدمات پزشكي در نقاط دورافتاده از اهميت خاصي در دنياي امروز برخوردار است تا از اين رهگذر همة طبقات اجتماع در همه جا از مراقبتهاي بهداشتي با كيفيت برخوردار گردند.

• در كميسيون اقتصادي رابطة معكوس بين مرگ و مير نوزادان و سطح درآمد؛ و نيز همين رابطة معكوس بين مرگ و مير نوزادان و سطح توليد ناخالص ملي تبيين، و بر ضرورت حمايت از ضعفاي جامعه و تأمين خدمات بهداشت و درمان بطور برابر براي همة احاد جامعه تأكيد شد.

• نظر به اينكه گردشگري با انگيزة درماني (Health Tourism) در دهة اخير در سراسر جهان نرخ رشد فزاينده اي داشته است، رويكرد جديدي پيشنهاد داده شد كه عبارت بود از طرحي جامع، كامل، و آسان براي اموري همچون «گردشگري پزشكي»، «گردشگري درماني» و «گردشگري سلامتي». در اين طرح، همة ارگانهاي دخيل در امر گردشگري از يكسو و درماني از سوي ديگر با هم لينك و مرتبط ميشوند. مثلاً اطلاعات كاملي در خصوص كلية مراكز بهداشت و درمان در ايران و شركتهاي سرويس دهنده در زمينة خدمات درماني به آژانسهاي مسافرتي و سرويسهاي ارائه كنندة خدمات توريستي و همچنين بيماراني كه ضمناً علاقمند به سفر ايران نيز هستند، ارائه ميشود.

«گردشگري پزشكي»، «گردشگري درماني» و «گردشگري سلامتي» بسيار سودمند و پرمنفعت بوده و نرخ آن رو به رشد است لذا فرصتي براي كشو.رهاي اسلامي به شمار مي رود تا خود را بعنوان ارئه كنندة خدمات باكيفيت درماني بر روي نقشة بين المللي مطرح نمايند.

• در پايان بر اين مهم تأكيد می شود كه مشاركت فعال و التزام و تعهد شركت كنندگان در كميسيون اقتصادي، ضامن تحقق آرمانها و اهداف مجمع جهاني اهل بيت عليهم السلام و تضمين كنندة موفقيت مستمر آن در اجراي طرحها و پيشنهادات مطرح شده خواهد بود.

شایان ذکر است صدها نفر از نخبگان شیعه جهان از بیش از 120 کشور جهان، در مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) عضویت دارند.

ششمین اجلاس این مجمع عمومی از 24 تا 27 مردادماه سال جاری به مدت چهار روز و با شعار همبستگی و هم افزایی برای پیشبرد اهداف اسلام برگزار شد و سپس شرکت کنندگان در روز 28 مرداد به مشهد مقدس مشرف شدند.

همچنین در کنار برگزاری اجلاس ششم مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)، "همایش بین المللی امام سجاد زین العابدین(ع)" نیز منعقد گردید.

.................................
پایان پیام/ 301 ـ 101


نظر خود را ارسال کنید

پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با * علامت خورده اند

*

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License