نمونه‌هايي از ظلم به علي (ع)

  • کد خبر : 114567
  • منبع : اختصاصي ابنا
خلاصه

اگر شخصي، در جرياني، حداقل "هشتاد هزار شاهد" داشته باشد ولي نتواند حق خود را بگيرد او را بايد چه ناميد؟!
اميرالمؤمنين علي (ع) را "اول‌مظلوم عالم" دانسته‌اند. اين لقب، غم‌انگيز است، اما شايد بهترين تعبير از مردي باشد كه با آن‌همه شاهد نتوانست حقش را بگيرد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آنچه در پي مي‌آيد نمونه‌هايي از امتداد اين مظلوميت در طول تاريخ و تا زمان ماست ؛ نمونه‌هايي از مظلوميت علي (ع) و خاندان و فرزندانش، در آنچه بايد بيشترين امانت در آن رعايت شود، يعني در عرصه تحقيق و كتاب و نشر: 

1. «ابن شهرآشوب» و ديگران به نقل از نسخه خطي كتاب جمهره ابن دريد تأليف محمد حسن (متوفاي سال 321 ) آورده‌اند كه: « غدير خم همان جايي است كه پيامبر (ص) در آنجا بر علي نص كرد و تصريح فرمود».

اما در نسخه چاپي اين كتاب ، در جلد اول ، ص 71 آمده است: «غدير خم معروف است و همان جايي است كه رسول خدا (ص) در آن خطبه‌اي در فضل علي ايراد كرد» !!

2. در چاپ اول كتاب حياة محمد، فصل 5 ص 104 ، داستان نخستين دعوت عمومي پيامبر (ص) را كه از بستگان خود دعوت به عمل آورد به تفصيل آورده و مي‌نويسد: «رسول خدا (ص) به آنان فرمود: كدامين شما مرا بر اين كار ياري مي‌دهد و برادر و وصي و جانشين من در ميان شما باشد ؟... »

اما در چاپ دوم و سوم اين كتاب به سال‌هاي 1354 و 1358 كه بوسيله دارالكتب المصرية چاپ شده است جمله «و برادر و وصي و جانشين من در ميان شما باشد» حذف گرديده است!!

3. در چاپ دوم كتاب تفسير طبري كه به وسيله «محمد ابوالفضل ابراهيم» در دائرةالمعارف مصر چاپ شده در جلد دوم ، صفحه 321 آمده است: «رسول خدا (ص) فرمود: اي فرزندان عبدالمطلب .... كدامين شما مرا بر اين كار ياري مي دهد تا برادر و وصي و جانشين من در ميان شما باشد، سخن او را بشنويد و اجابت كنيد و از او فرمان بريد».

اما در چاپي كه به وسيله «مصطفي بابي حلبي و فرزندان» در سال 1373 در مصر چاپ شده است : «كدامين شما مرا بر اين كار ياري مي دهد تا برادر من و "كذا " و "كذا " باشد ؟ ... سپس فرمود : اين (علي) برادر من و "كذا " و "كذا" است ...» يعني به جاي كلمات وصي و جانشين ، از كلمه مبهم كذا استفاده كرده است!!

4. از جمله اين تحريفات، حذف نام‌هاي ائمه  معصومين (ع) از كتاب فتوحات مكية تأليف «محي‌الدين ابن عربي» است.

در كتاب اليواقيت والجواهر ، تأليف «علامه عبدالوهاب شعراني» متوفاي سال 973 ، چاپ دارالمعرفه بيروت جلد 2 مبحث 65 آمده است: «و عبارت شيخ محي الدين در باب 366 فتوحات چنين است : بدانيد كه ناگزير مهدي بايد خروج كند. ولي خروج نمي كند تا زمين از ظلم و جور پر شود و حضرتش آن را از عدل و داد پر كند، و اگر از دنيا باقي نماند مگر يك روز خداوند آن روز را چندان طولاني كند تا آن خليفه روي كار آيد. او از خاندان رسول خدا (ص) و از اولاد فاطمه رضي الله عنها است و جد او حسين بن علي بن ابي طالب و پدرش حسن عسكري فرزند امام علي نقي (بانون ) فرزند امام محمد تقي (با تا ) فرزندان امام علي الرضا فرزند امام موسي كاظم (ع) فرزند امام جعفر صادق (ع) فرزند امام محمد باقر (ع) فرزند امام زين العابدين علي فرزند امام حسين (ع) فرزند امام علي بن ابي طالب رضي الله عنها مي باشد. او همنام رسول خدا (ص) است. مسلمانان بين ركن و مقام با او بيعت مي كنند، در شكل و شمايل شبيه رسول خدا (ص) است و در اخلاق اندكي پايين تر از اوست». اين عباراتي است كه يواقيت از ابن عربي نقل كرده است.

اما در جلد سوم كتاب فتوحات چاپ بولاق مصر آمده است: «بدان ـ خداوند تأييدت كند ـ كه خدا را خليفه‌اي است كه خروج مي‌كند زماني كه زمين سرشار از جور و ستم شده باشد و آن را پر از عدل و داد خواهد كرد، و اگر از دنيا جز يك روز باقي نمانده باشد خداوند آن روز را چندات طولاني مي كند تا اين خليفه روي كار آيد كه از خاندان رسول خدا (ص) و از اولاد فاطمه و جد او حسن بن علي است...»!!

در اين چاپ ، دو تحريف صورت گرفته است: يكي در نام جد آن حضرت كه به جاي حسين بن علي ، حسن بن علي آمده و ديگر حذف نام‌هاي مبارك ائمه(ع) به طور كلي!!

5. تحريف در كتاب مسند احمد حنبل: مؤلف ينابيع المودة، در باب نهم كتابش "حديث برادري" را از احمد در مسندش به نقل از «زيدبن ابي اوفی» آورده است. «علامه حلي» نيز همين حديث را در كتاب منهاج الكرامة به نقل از مسند احمد آورده است.

اما در نسخه هاي چاپي مسند اين حديث عمدا حذف شده است .

(حديث برادري : پيامبر (ص) ميان مردم عقد برادري بست و علي را رها نمود و برادري براي او قرار نداد. علي عرض كرد: اي رسول خدا، ميان يارانت برادري برقرار كردي و مرا رها ساختي! فرمود: همانا تو را براي خودم نگه داشتم تو برادر مني و من برادر تو ، هر كس از تو ياد كرد بگو من بنده خدا و برادر رسول اويم ؛ اين مقام را پس از تو احدي ادعا نكند مگر دروغگو . سوگند به آن كه مرا به حق مبعوث كرد تو را واپس نداشتم جز براي خودم، و تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی هستي جز آنكه پس از من پيامبري نخواهد بود ...)

7. تحريف در كتاب صحيح مسلم: «حاكم نيشابوري» در جلد سوم مستدرك نقل كرده است كه «مسلم» حديث ابو موسی از پيامبر را روايت كرد كه فرمود : «بهترين زنان جهان ، چهارتن هستند... ».

اما اين حديث ، اكنون نه در باب فضائل خديجه (س) آمده است نه در باب فضائل فاطمه (س) !!

8. اين تحريفات شوم به قصيده مشهور «علي بن عبدالله بن وصيف حلا» معروف به «ناشي صغير» نيز راه يافته است. وي در قصيده خود مي‌گويد:

بآل محمد عرف الصواب                  و في ابياتهم نزل الكتاب

هم الكلمات و الاسماء لاحت                      لاآدم حين عزٌ له الكتاب

و هم حجج الإله علی البرايا                        بهم و بحكمهم لا يسرٌاب

و أنوار تری في كل عصر                  لارشاد الوري فهم شهاب

«علي» الدر و الذهب المصفی                    و باقي الناس كلهم تراب

كأن سنان ذابله ضمير                   فليس عن القلوب له ذهاب

و صارمه كبيعته بخم                      معاقدها من القوم الرقاب

بيت آخر يعني: و شمشير او مانند بيعتش در غدير خم ، برگردن آن قوم جاي گرفته است.

اما اين بيت، به اين شكل تحريف شده است:

                         و صارمه لبغتته كنجم                   مقاصدها من القوم الرقاب

يعني عبارت «كبيعته بخم» به «لبغتته كنجم» تغيير يافته است و معني اينگونه شده است: شمشيرش از آن رو كه ناگهان وارد مي‌آيد مانند ستاره‌اي است كه مقصدش گردن خلايق است!!

9. تحريف در كتاب معارف از «ابن قتبيبة»: ابن شهرآشوب در كتاب مناقب، پس از ذكر نام اولاد فاطمة (س)، به نقل از كتاب معارف ابن قتيبه آورده است: «محسن در اثر زخمي كه "قنفذ عدوي" به آن حضرت زد سقط شد».

اما متأسفانه در چاپ‌هاي گوناگون كتاب معارف ــ از جمله چاپ 1353 ق. در مصر ــ اين عبارت حذف شده است.

10. تحريف در كتاب تاريخ يعقوبي: «يعقوبي» در جلد دوم تاريخ خود (چاپ نجف اشرف) آورده است: در مدينه 32 سوره از قرآن بر پيامبر نازل شد ... روايتي صحيح، ثابت و صريح است كه آخرين آيه‌اي كه بر او نازل شد آيه‌ي اليوم اكملت لكم دينكم ... بوده، و نزول آن در روز نص بر اميرالمؤمنين علي بن ابي‌طالب در غدير خم بود.

اما متن اين كتاب در چاپ دارصادر در بيروت اينگونه تحريف شده است: «... و نزول در روز نفر بر امير الؤمنين علي بن ابي طالب بعد از ترحم بود » !!

ـــــــــــــ

با استفاده از كتاب امام علي بن ابي طالب (ع) ، تأليف حاج شيخ احمد رحماني همداني ، ترجمه حسين استاد ولي ، تهران : مركز فرهنگي انتشاراتي منير ، 1367 .

.....................

پايان پيام / 101

 


نظر خود را ارسال کنید

پست الکترونیکی شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای ضروری با * علامت خورده اند

*

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License