اخبار مهم

اخبار ایران

اخبار مراجع

آیت‌الله جوادی‌آملی:

از آداب حکیم‌شدن، بجا سخن گفتن است

آیت‌الله جوادی‌آملی در درس اخلاق خود بیان کردند: یکی از آداب حکیم شدن همین خاموش بودن، بجا سخن گفتن، کم سخن گفتن و مانند آن است. به ما گفته‌اند کم حرف بزن و وقتی هم که...

آخرین مطالب صفحات فرهنگی

ششمین اجلاس مجمع عمومی
نام رهبر به جوانان غربی