اخبار مهم

اخبار مجمع

آخرین مطالب صفحات فرهنگی

امام جععه شیعیان استانبول در گفتگوی اختصاصی با ابنا:

عدالت به معنای کامل در حکومت علوی وجود داشت/ علی(ع)؛ شهید راه حقوق بشر

اوزگوندوز اظهار داشت: علی(ع) شهید راه حقوق بشر است، اگر ایشان فقط چند دقیقه ابن ملجم را توقیف می کرد، به شهادت نمی‌رسید ولی از نظر حقوق بشر، قصاص قبل از جنایت جایز نیست.


نام رهبر به جوانان غربی
جنایات داعش