اخبار مهم

اخبار مجمع

اخبار یازدهمین همایش دکترین مهدویت ـ 10

بیانیه پایانی یازدهمین همایش بین‌المللی دکترین مهدویت/ "پیشگویی‌های آخرالزمان از دیدگاه ادیان ابراهیمی" موضوع همایش دوازدهم

یازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت تلاشی بود تا اندیشمندان بر این امر توافق کنند که به جای ترور، کشتار و تکفیر، لازم است تا مسلمانان به سوی اندیشه های قرآنی و معارف...


۳۲ مسابقات بین المللی قران
نام رهبر به جوانان غربی
جنایات داعش