اخبار مهم

اخبار مراجع

آیت الله موسوی اردبیلی در دیدار وزیر ارتباطات:

مردم باید تغییر و بهبودی معیشت را احساس کنند

مرجع تقلید شیعیان اظهار داشتند: مردم وقتی این حرف ها را می شنوند که دولت چه کارهایی انجام داده است، خیلی باور نمی کنند و باورشان وقتی است که در سفره شان گشایشی ایجاد شود....

اخبار مجمع

اعتصاب غذا پاکستان
نامه دوم
نام رهبر به جوانان غربی
کشتار شیعیان نیجریه
بی کفایتی آل سعود