اخبار مهم

اخبار مراجع

در دیدار با دکتر نهاوندیان؛

آیت الله موسوی اردبیلی: دولت کارهای ارزشمندی انجام داده اما در نتیجه دادن ضعف هایی وجود دارد

مرجع تقلید شیعیان اظهار داشتند: انصافا این دولت، دولت خوبی است و کارهای خوب و ارزشمندی انجام داده است اگرچه در نتیجه دادن و تأثیر عملی در زندگی مردم هنوز ضعف هایی وجود...

اخبار مجمع

اعتصاب غذا پاکستان
نامه دوم
نام رهبر به جوانان غربی
کشتار شیعیان نیجریه
بی کفایتی آل سعود