اخبار مهم
بزرگداشت علمی «علامه جعفر مرتضی العاملی» برگزار شد/ خامه یار: علامه سید جعفر مرتضی خدمت بزرگی به جهان اسلام کرد
در سالگرد عضو لبنانی مجمع جهانی اهل بیت(ع)؛

بزرگداشت علمی «علامه جعفر مرتضی العاملی» برگزار شد/ خامه یار: علامه سید جعفر مرتضی خدمت بزرگی به جهان اسلام کرد

رایزن فرهنگی ایران در لبنان گفت: علامه سید جعفر مرتضی العاملی بنا بر توصیف مقام معظم رهبری، خدمت بزرگی به جهان اسلام کرد و نیاز فرهنگی بزرگی را تأمین نمود.

All Content by AhlulBayt (a.s.) News Agency - ABNA is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License