اخبار مهم
اراکی: یک می‌تواند تقوای انسان را به حرکت درآورد و یکی دیگر شهوت آدمی را تحریک کند/ شب زنده دار: در مورد موسیقی‌های حرام  به طور مستمر به صداوسیما تذکر می‌دهیم
معرفی "درسنامه غناء و موسیقی"؛

اراکی: یک می‌تواند تقوای انسان را به حرکت درآورد و یکی دیگر شهوت آدمی را تحریک کند/ شب زنده دار: در مورد موسیقی‌های حرام به طور مستمر به صداوسیما تذکر می‌دهیم

باید توجه شود که یک آواز و آهنگ می‌تواند تقوای انسان را به حرکت درآورد و آوازی دیگر می‌تواند شهوت آدمی را تحریک کند و علمای ما با استفاده از منبع دینی و فقهی این ضابطه...

مرجعیت شیعه در طول تاریخ، جامع بین علم و عمل بوده است/ می خواستند حوزه های ایران و عراق را ریشه کن کنند؛ اما علماء نه تنها حوزه را نگه داشتند، بلکه ابعاد معرفتی آن را گسترش دادند/ آیت الله حسینی شاهرودی حامی انقلاب، امام(ره) و رهبری بود