اخبار مهماخبار ویژه
۱۶ ساعت پیش
نماینده ویژه رییس جمهور در امور افغانستان روز یکشنبه در رشته توییتی نوشت: اولویت آمریکا برای آشوب هدفمند در افغانستان؛ جنگ آفرینی قومی و مذهبی است تا هزاره و تاجیک را قربانی طرح خود کرده و بحران...

آخرین اخبار