ویژه نامه | هشتمین دوره کنگره بین المللی پزشکان شیعه