خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

منبع : ابنا
جمعه

۱۹ شهریور ۱۴۰۰

۱۲:۲۸:۵۶
1097172

کابینه نجیب میقاتی معرفی شد

نجیب میقاتی مامور تشکیل کابینه لبنان در دیدار با میشل عون رئیس جمهور این کشور فهرستی متشکل از ۲۴ وزیر را تقدیم وی کرده است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نجیب میقاتی مامور تشکیل کابینه لبنان در دیدار با میشل عون رئیس جمهور این کشور فهرستی متشکل از ۲۴ وزیر را تقدیم وی کرده است.

بر اساس اطلاعات موجود پس از پایان دیدار عون و میقاتی مراسم تشکیل کابینه آغاز خواهد شد.

اسامی وزراء و اعضای کابینه جدید را به شرح زیر اعلام کرد:

- نجیب میقاتی نخست وزیر
- سعاده الشامی معاون نخست وزیر
- عبدالله ابوحبیب وزیر امور خارجه
- عباس الحلبی وزیر آموزش عالی
- جرج قرداحی وزیر امور رسانه
- هنری خوری وزیر دادگستری
- جرج کلاس وزیر جوانان و ورزش
- موریس السلیم وزیر دفاع ملی
- عصام شرف الدین وزیر امور مهاجران
-یوسف خلیل وزیر دارایی
- نجلاء ریاشی وزیر مشاور در امور توسعه اداری
- هیکتور حجار وزیرامور اجتماعی
- جرج دباکیان وزیر صنعت
- جونی قرم وزیر ارتباطات
- ولید نصار وزیر گردشگری
- بسام مولوی وزیر کشور و شهرداری ها
- فراس الابیض وزیر بهداشت عمومی
- ولید فیاض وزیر انرژی و آب
- محمد وسام مرتضی وزیر فرهنگ
- ناصر یاسین وزیر محیط زیست
- مصطفی بیرم وزیر کار
- عباس الحاج حسن وزری کشاورزی
- علی حمیه وزیر حمل و نقل
- امین سلام وزیر اقتصاد و بازرگانی


………………….
پایان پیام/ ۲۱۸