خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

منبع : ابنا
یکشنبه

۳ بهمن ۱۴۰۰

۱۰:۲۵:۴۲
1104145

کاریکاتور/ مهاجران و سرمای زمستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با فرارسیدن سرمای زمستان و بارش برف، مهاجران در کشورهای مختلف در شرایط بسیار سختی در چادرها زندگی می کنند؛ به گونه ای که سوز سرما باعث بیماری و فوت عده ای شده است و زندگی سخت آنان، لزوم رسیدگی نهادهای بین المللی را می طلبد. کارتونیست روزنامه بین المللی القدس العربی به این موضوع پرداخته است.