خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

تبلیغ جنگ ادیانی در مدارس بریتانیا

کد خبر :
1323036
دوشنبه
۲۳ آبان
۱۴۰۱
۹:۳۶:۲۳
منبع:
ابنا

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا / سرویس ویدیو: در سال های اخیر، اظهارنظر منفی سیاستمداران انگلیسی علیه مسلمانان، وضع قوانین تبعیض آمیز و به کارگیری سیاست های تحریک آمیز مانند منع استفاده از حجاب در مدارس باعث افزایش نفرن علیه مسلمانان در این کشور شده است.

آآ
آآ