دوشنبه
۱۹:۳۰
۲۱ شهریور ۱۳۹۰
265416
منبع: ابنا

رئیس مرکز پژوهش‏های اسلامی صدا و سیما:

مرکز پژوهش‏های اسلامی صدا و سیما واسطه میان رسانه و حوزه‏های علمیه است

دکتر حسین گودرزی، رئیس مرکز پژوهش‏های اسلامی صدا و سیما گفت: دلیل فعالیت و تاسیس مرکز پژوهش‏های اسلامی در قم را توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری جهت استفاده دقیق از حوزه علمیه بیان کرده است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ در پرونده این شماره هفته نامه سروش، موضوع پژوهش و اهمیت آن در تولیدات رسانه‏ای مطرح شده است.

دکتر حسین گودرزی، رئیس مرکز پژوهش‏های اسلامی صدا و سیما در این شماره ارتباط بین دین و رسانه را ارتباطی نزدیک بیان کرده است و دلیل فعالیت و تاسیس مرکز پژوهش های اسلامی در قم را توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری جهت استفاده دقیق از حوزه علمیه بیان کرده است.

وی مرکز پژوهش‏های اسلامی را حلقه واسطه میان رسانه و حوزه های علمیه یا دانش و آموزه های دینی مطرح نموده است و از حضور مدیریت آموزش در شبکه های تلویزیونی و مراکز سازمان در استانها به منظور انجام پژوهش های موردی و محلی خاص خبر داد.

دکتر گودرزی تناسب بین مدیریت آموزش با نیازهای رسانه ملی را مطرح کرده است با این مضمون که واحدهای مختلف پژوهشی برای رفع نیازهای ملی و موضوعی تاسیس شده است ولیکن باید یک تعریف مجدد از ارتباط موضوعی و برنامه ای میان این مراکز باشد.

مدیر مرکز پژوهش‏های اسلامی صدا و سیما در هفته نامه سروش در خصوص عرضه محتوای دینی در قالب ساختار نامتجانس افزوده است: زمانی که ما محتوای دینی و فرهنگی خود را در قالب ساختار نامتجانس عرضه می کنیم، به خروجی آن ضربه وارد می نماییم و ناقص، نارس و ناکافی جلوه می‏نماید و برگرفته از شکل ما در پژوهش های بنیادی است.

برفرض مثال متون آموزشی که در اختیار مراکز قرار داده شده، غرب محور است و یکی از وظایف مراکز آموزشی و پژوهشی، تامین نیازهای آموزشی و متون درسی متناسب با دین و فرهنگ اسلامی است.

سرویس خبرنگاران / داخلی / بیطرفان

........................

پایان پیام / 118