آدینه
۱۹:۳۰
۱۱ امرداد ۱۳۹۲
448310
منبع: president.ir

گزارش تصویری/ ورود دکتر حسن روحانی به ساختمان رياست جمهوری