به گزارش خبرگزاری اهل(ع) ـ ابنا ـ به همت رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری نبطیه، عصر شعر «توأم الرّوح» عصر دیروز دوشنبه در مرکز تجاری ریفولی شهر نبطیه برگزار شد.

عکس: امیر حسامی نژاد