دوشنبه
۰۴:۱۱
۱۳ امرداد ۱۳۹۹
773500
منبع: ابنا

توسط نگاه معاصر منتشر می‌شود؛

درآمدی بر ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی

درآمدی بر ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی تألیف حجت الاسلام «احمدرضا یزدانی مقدم» به همت نشر نگاه معاصر به زودی منتشر می شود.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درآمدی بر ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی تألیف حجت الاسلام «احمدرضا یزدانی مقدم» به همت نشر نگاه معاصر به زودی منتشر می شود.

درآمدی بر ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی؛ صورت تغییر یافته پایان نامه ارشد اندیشه سیاسی با عنوان ادراکات اعتباری و اندیشه اجتماعی سیاسی علامه طباطبایی است که در ۱۳۸۳ دفاع شد.

استاد راهنمای پایان نامه حجت الاسلام داوود فیرحی و استاد مشاور حجت الاسلام آل سید غفور هستند.

ایده اصلی اثر؛ نسبت نظریه ادراکات اعتباری با فلسفه سیاسی علامه طباطبایی است.

در هنگام ارائه عنوان پایان نامه؛ تردید وجود داشت که بتوان از تعبیر فلسفه سیاسی برای علامه طباطبایی استفاده کرد. از این‌رو در پایان نامه از تعبیر اندیشه اجتماعی سیاسی علامه طباطبایی استفاده شد.

اکنون به جهاتی که در رساله فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و ایران معاصر توضیح داده شده می‌توان با اطمینان از اصطلاح فلسفه سیاسی علامه طباطبایی استفاده کرد.

تذکر این نکته لازم است که دریافت مقصود علامه طباطبایی از متن‌های وی همواره آسان نیست، زیرا برخی مطالب در المیزان و آثار دیگر علامه طباطبایی پراکنده است و گاه نویسندگان و تحلیل گران در جمع بندی ایده و نظر علامه طباطبایی

دچار مشکل می‌شوند. نمونه اش را می‌توان به وفور و وضوح در تفسیر مقاله «ادراکات اعتباری» مشاهده کرد که برخی نویسندگان و مفسران و منتقدان نتوانسته اند میان بخش‌های آغازین و میانه و پایانی این مقاله را جمع کنند.

نظریه ادراکات اعتباری، نظریه‌ای درباره علوم و ادراکات انسان است و اظهار می‌دارد که علوم و ادراکات انسان دو گونه اند: علوم و ادراکات حقیقی که ما به ازا خارجی دارند؛ و علوم و ادراکات اعتباری که واسطه تصرف انسان در واقع خارجی هستند. نقش وساطت برای ادراکات اعتباری از این جهت است که در انسان اراده از آگاهی پیروی می‌کند.

اثر حاضر درآمدی بر نظریه ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و نسبت این دو است. نظریه ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی تاکنون در ضمن پژوهش‌های متعددی بحث و بررسی شده است. اثر حاضر نشان می‌دهد که فلسفه سیاسی علامه طباطبایی مبتنی بر نظریه ادراکات اعتباری است.

درآمدی بر ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی تألیف حجت الاسلام احمدرضا یزدانی مقدم به همت نشر نگاه معاصر به بهای ۴۵۰,۰۰۰ ریال به زودی منتشر می‌شود.

............................
پایان پیام/ 167