خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا

چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
۱۶:۵۰
در حال بارگذاری؛ صبور باشید
جدیدترین
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ تلاش خبرنگاران خبرگزاری ابنا در هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)
۱۲ شهریور ۰۱،‏ ۱۶:۳۳
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ دیدار شرکت‌کنندگان هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با رهبر انقلاب - ۱
۱۲ شهریور ۰۱،‏ ۱۵:۱۵
گزارشی از کمیسیون «اقتصاد پیروان اهل‌بیت (ع)» در هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)
۱۲ شهریور ۰۱،‏ ۱۵:۱۱
نمونه ای از یک سازمان ملل متحد واقعی
۱۲ شهریور ۰۱،‏ ۱۱:۱۲
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ کمیسیون "مجامع محلی و مبلغان" منطقه جغرافیایی آفریقا و عربی
۱۱ شهریور ۰۱،‏ ۲۰:۱۰
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ کمیسیون "مجامع محلی و مبلغان" منطقه جغرافیایی اروپا و آمریکا
۱۱ شهریور ۰۱،‏ ۲۰:۰۰
گزارش تصویری/ شرکت میهمانان هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در نماز جمعه تهران
۱۱ شهریور ۰۱،‏ ۱۷:۳۰
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ حاشیه‌های هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)
۱۱ شهریور ۰۱،‏ ۱۷:۱۵
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ کمیسیون «ارتباطات و شبکه‌سازی» منطقه جغرافیایی «آسیا و اقیانوسیه»
۱۱ شهریور ۰۱،‏ ۱۶:۲۴
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ کمیسیون «ارتباطات و شبکه‌سازی» منطقه جغرافیایی «آفریقا - عربی»
۱۱ شهریور ۰۱،‏ ۱۶:۰۷
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ نوبت عصر روز اول هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت - ۲
۱۰ شهریور ۰۱،‏ ۲۰:۴۰
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ نوبت عصر روز اول هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) - ۱
۱۰ شهریور ۰۱،‏ ۲۰:۳۰
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به روایت خبرگزاری‌ها - 5
۱۰ شهریور ۰۱،‏ ۱۵:۲۱
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع
مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به روایت خبرگزاری‌ها - 4
۱۰ شهریور ۰۱،‏ ۱۵:۱۰
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به روایت خبرگزاری‌ها - 3
۱۰ شهریور ۰۱،‏ ۱۳:۴۰
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به روایت خبرگزاری‌ها - 2
۱۰ شهریور ۰۱،‏ ۱۳:۳۰
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ نوبت صبح روز اول هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع)
۱۰ شهریور ۰۱،‏ ۱۳:۲۹
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) به روایت خبرگزاری‌ها - 1
۱۰ شهریور ۰۱،‏ ۱۳:۱۵
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ گفت‌وگوی مهمانان هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با رئیس جمهور ایران
۱۰ شهریور ۰۱،‏ ۱۱:۳۶
اخبار اجلاس هفتم مجمع جهانی اهل بیت(ع)
گزارش تصویری/ افتتاحیه هفتمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) - 1. بخش اول (1)
۱۰ شهریور ۰۱،‏ ۱۰:۳۰